Thứ Sáu tuần 10 Thường niên

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 4:7-15

 

Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.  (2 Cô-rin-tô 4:10)

 

          Nói về việc chúng ta mang theo cái chết của         Chúa Giê-su nghĩa là gì?  Đây có phải là lối nói theo tu từ học hay không?  Hay có lẽ đó là một lối diễn tả thơ mộng câu nói bình dân “hãy dâng hiến hoàn toàn”?

          Không phải đâu.  Nhưng đấy là tâm điểm của Tin Mừng!  Vì Chúa Giê-su đã chết và sống lại cho chúng ta, nên thập giá của Người đứng thẳng như cánh cửa dẫn đến mọi ơn phúc của Thiên Chúa.  Khi chúng ta liên kết với thập giá của Chúa Giê-su nhờ thống hối, nhờ những hành vi tuân phục, hoặc nhờ phục vụ, thì chúng ta càng lãnh nhận được sự sống của Người nhiều hơn.  Nhờ cảm nhận được tình yêu của Người, chúng ta trở nên có lòng thương xót nhiều hơn và chúng ta thấy mình dịu dàng hơn.

          Chỉ thoáng nghĩ về việc chúng ta cố gắng tự sức mình thay đổi tâm hồn cũng có thể giúp chúng ta xác tín rằng mình phải cậy nhờ vào “quyền năng phi thường” của Thiên Chúa (2 Cô-rin-tô 4:7).  Tất cả chúng ta đều biết rõ những động lực đưa tới giận dữ, ích kỷ, dâm ô, ghen tương và thù hận muốn len lỏi vào lối sống của chúng ta.  Chúng ta mong sao thoát khỏi chúng!  Cuộc sống chúng ta sẽ bình an biết mấy nếu không có mặt chúng!

          Đây đích thực là cách thánh Phao-lô áp dụng nguyên tắc “chết đi để được sống”.  Mang lấy “cuộc thương khó của Đức Giê-su” có nghĩa là hãy luôn ghi nhớ thập giá của Người.  Nghĩa là hãy tưởng niệm lòng thương xót của thập giá khi chúng ta cầu nguyện cũng như trong ngày sống.  Nghĩa là hãy theo gương Chúa Giê-su bằng cách níu chặt lấy Cha trên trời khi chúng ta gặp cơn cám dỗ.

          Vậy hôm nay bạn hãy mang theo cái chết của Chúa Giê-su.  Hãy nhớ lại tất cả những gì Chúa đã hoàn tất trên thập giá.  Hãy cảm tạ Người vì cái chết và sự sống lại của Người, rồi cứ nói với mình rằng chính quyền năng của Thiên Chúa biến đổi tâm hồn bạn.  Khi thấy mình bị lôi cuốn đến tội lỗi hoặc ích kỷ, bạn hãy cùng thánh Phao-lô công bố rằng bạn đã cùng chịu đóng đinh với Chúa Giê-su và Đức Ki-tô đang sống trong bạn (Ga-lát 2:20).  Hãy tin tưởng rằng giống như cái chết của Chúa Giê-su đang hoạt động nơi bạn thế nào, thì sự sống của Người cũng hoạt động như vậy, tức là đang tuôn chảy vào tâm hồn bạn, đang thanh tẩy lương tâm bạn và đang làm cho bạn mạnh mẽ để sống đời sống mới và đầy tràn đức tin.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì quyền năng thập giá và phục sinh của Chúa!  Con tin rằng Chúa đã giải phóng con khỏi tội lỗi và làm cho con được đầy tràn sự sống của Chúa.  Lạy Chúa, xin dạy con tín thác nơi Chúa sâu xa hơn nữa”.