Thứ Hai tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:38-42

 

Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.  (Mát-thêu 5:41)

 

          Có khi nào bạn lấy làm lạ không hiểu thành ngữ tiếng Anh “Hãy đi thêm một dặm nữa” phát xuất từ đâu không?  Có thể từ lời của Chúa Giê-su dạy trong bài Tin Mừng hôm nay đấy!  Nhưng bởi đâu Chúa có ý tưởng ấy?  Có lẽ từ những người       chung quanh Chúa.

          Trong thời Kinh Thánh, các sứ giả Ba-tư hoặc Rô-ma có thể được quyền cưỡng bách một người thi hành dịch vụ mà không trả lương để giúp đưa công văn của triều đình tới những tỉnh lị xa xôi.  Không cần nói, chẳng ai muốn làm công việc đó!  Bạn cứ thử tưởng tượng ra bao nhiêu là phiền trách từ kẻ bị cưỡng bách làm dịch vụ này.

          Nhưng Chúa Giê-su lại muốn chúng ta có một thái độ khác.  Không những chúng ta phải tránh cằn nhằn, mà còn phải tự ý làm gấp hai lần, tức là hãy quảng đại và phục vụ trên cả mức độ hợp lý nữa.

          Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm!  Khi một bạn đồng nghiệp xin chúng ta làm việc trễ một chút để giúp hoàn tất một dự án, chúng ta có thể cảm thấy như là bất công và không thuận tiện.  Khi một người thân nhân cần giúp sửa chữa vật dụng trong nhà lúc đêm khuya, có thể chúng ta muốn càu nhàu hoặc hoãn việc giúp đỡ lại vào ngày khác.  Rồi khi một người hàng xóm nhờ chúng ta chở đi làm thêm một ngày nữa, chúng ta muốn nói “Không, đủ rồi!”  Chúng ta cảm thấy mình nên tự nguyện làm thêm, nhưng thường lại phải vất vả phấn đấu!

          Thực là điều tốt vì Chúa không đối xử với chúng ta theo cách như thế!  Đúng vậy, chính Chúa Giê-su là gương mẫu tuyệt hảo đi thêm một dăm nữa.  Người đã trút bỏ vinh quang để mặc lấy thân xác loài người và mọi giới hạn con người chúng ta.  Người đã thinh lặng chịu đau khổ và không giữ lại gì khi Người hy sinh tính mạng vì chúng ta.  Thậm chí giờ đây Chúa cũng không khi nào mỏi mệt nghe lời chúng ta cầu nguyện.  Người giúp đỡ chúng ta trong những yếu hèn của chúng ta và tha thứ mọi tội lỗi chúng ta, tha đi tha lại không thôi.

          Làm sao chúng ta có thể hy vọng bắt chước tình yêu quảng đại như thế?  Bạn cứ đi từng bước một.

          Khi cộng tác với Chúa Thánh Thần, dù theo những cách thức nhỏ bé, chúng ta vẫn mở cho Chúa một cánh cửa và để Người làm cho chúng ta được tràn đầy tình yêu thần linh của Người.  Chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh và chịu đựng mới, được bình an và kiên nhẫn hơn.  Cứ tiến một bước thôi, rồi tiếp theo một bước khác.  Rồi một bước nữa.  Cộng tất cả những bước ấy lại, chúng ta sẽ thấy mình đã đi thêm một dặm nữa rồi.

          Vậy hôm nay nếu có ai xin bạn giúp đỡ, bạn hãy dâng lên một lời nguyện, nín thở và nói “Được, tôi sẵn sàng giúp”.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con được tràn đầy tình yêu Chúa yêu thương những người chung quanh con!”