Thứ Năm tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:7-15

 

Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.  (Mát-thêu 6:14)

 

          Có phải câu Tin Mừng này có nghĩa rằng sự tha thứ của Thiên Chúa giống như cái máy bán nước ngọt tự động không?  Có phải bạn cứ nhét sự tha thứ của bạn vào máy, thế là lòng thương xót của Chúa sẽ bật ra không?  Không phải.  Tha thứ đâu có giống như vậy.

          Chúa Giê-su giải thích một nguyên tắc căn bản về cách thức Thiên Chúa tha thứ.  Không phải là Chúa giữ lòng thương xót của Người lại cho đến khi nào chúng ta tha thứ cho kẻ xúc phạm chúng ta      , nhưng là chính chúng ta không thể lãnh nhận được lòng thương xót mà thôi!  Điều này chẳng khác gì chúng ta đang cầm cái dù che trên đầu, cho nên nước mưa tha thứ của Thiên Chúa không thể chạm đến chúng ta được.

          Phải, nếu chúng ta muốn biết được sự tha thứ của Thiên Chúa, thì chúng ta phải tha thứ cho những người lỗi phạm đến chúng ta.  Nhưng chúng ta phải làm thế nào?

          Giản dị thôi:  bằng cách chọn lựa.  Tha thứ không phải là một cảm nghĩ, nhưng là một hành vi của ý chí.  Tuy nhiên đôi khi – thực ra là thường thường – không dễ có hành vi ấy.  Chúa biết chúng ta có thể bị cám dỗ nung nấu sự giận dữ hoặc tìm cách trả thù, vì thế Người luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.  Giống như Chúa Giê-su đã chấp nhận lời thú nhận thiếu lòng tin của một người thưa với Chúa:  “Tôi tin, xin Thầy giúp đỡ lòng tin yếu kém của tôi!”, thì Chúa cũng chấp nhận những cố gắng muốn tha thứ của chúng ta (Mác-cô 9:24).  Người coi trọng những cố gắng ấy và làm cho chúng sinh hiệu quả.  Tha thứ bắt đầu khi chúng ta cầu nguyện:  “Lạy Chúa, con muốn tha thứ;  xin Chúa giúp thái độ khó tha thứ của con!”  Có thể chúng ta vẫn còn cảm thấy nhói đau vì sự xúc phạm, nhưng nhờ Chúa giúp, chúng ta có thể chọn lựa để buông đi sự thù hận.   Không ai biểu lộ lòng tha thứ này hơn là Chúa Giê-su.  Bị thương tích và đổ máu trên thập giá, Chúa đã chọn cầu nguyện:  “Cha ơi, xin tha cho họ vì họ không biết việc mình làm” (Lu-ca 23:34).  Tội lỗi chúng ta đã khiến cho Người chịu đau khổ;  sự bất tuân phục của chúng ta đã đưa Người tới cơn hấp hối và chịu đóng đinh thập giá, vậy mà Người đã tha thứ cho chúng ta.  Mẫu gương của Người dạy chúng ta rằng ân sủng giúp tha thứ luôn sẵn sàng cho mọi người, cả chúng ta nữa!

          Vậy hôm nay bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho bạn biết người nào bạn cần tha thứ cho họ.  Rồi bạn hãy hạ xuống cái dù của sự cay đắng và chọn lựa trải lòng thương xót ra.  Đừng lo nếu bạn vẫn không thể buông đi nỗi đau.  Cứ xin Chúa giúp đỡ thái độ không muốn tha thứ của bạn và để mặc kệ thái độ ấy ngày hôm nay.  Rồi ngày mai bạn lại cầu xin cùng một điều như hôm nay, tiếp theo là ngày hôm sau và cứ thế cứ thế.  Làm như vậy, sự tha thứ của Chúa sẽ bắt đầu tràn đầy tâm hồn bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một trái tim đầy lòng thương xót”.