Thứ Sáu tuần 11 Thường niên

Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su

Suy niệm Mát-thêu 11:25-30

Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.  (Mát-thêu 11:29)

 

          Có bao giờ bạn thắc mắc một số ngày lễ của chúng ta phát xuất từ đâu không?  Nhiều ngày lễ chú ý đến những biến cố chính trong cuộc đời Chúa:  Giáng Sinh, Phục Sinh, Chúa biến hình và Lễ Hiện Xuống.  Một số ngày lễ chú ý đến một giáo lý đức tin đặc biệt, như Chúa Nhật Thiên Chúa Ba Ngôi và Suy tôn Thánh Giá.  Rồi lại có những ngày lễ như hôm nay, mừng một khía cạnh nào đó của Chúa Giê-su và Người là Đấng nào.  Giống như Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, lễ Thánh Tâm Chúa là phương thức Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta rằng con đường đến với Người lúc nào cũng rộng mở.  Đó là cách Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa Giê-su và cảm nghiệm tình yêu của Người.

          Việc sùng kính Thánh Tâm Chúa đã bắt đầu ngay từ thế kỷ 11.  Vào thế kỷ 16, hình ảnh Trái Tim Chúa bị lưỡi giáo đâm thâu qua và Chúa đội vòng gai đã rất quen thuộc, hầu hết nhờ việc cổ võ do dòng Phanxicô và dòng Tên.  Nhưng nguồn gốc lòng sùng kính quan trọng nhất, đó là do một Nữ tu dòng Thăm Viếng tại Pháp, chị Magarita Maria Alacoque (1647-1690).  Trong một loạt thị kiến, Chúa Giê-su đã xin chị Magarita Maria giúp cho việc thiết lập một ngày lễ đặc biệt tôn sùng trái tim Chúa.  Chị đã nói về Thánh Tâm Chúa Giê-su như “một vực thẳm tình yêu để đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta”.  Năm 1856, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã thiết lập ngày này, tức Thứ Sáu sau lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô, làm ngày lễ đặc biệt cho toàn thể Giáo Hội.

          Ngày lễ hôm nay là lời mời gọi cũng như là việc tưởng niệm.  Chúa Giê-su mời gọi chúng ta bước vào Thánh Tâm Người.  Người mời gọi chúng ta hãy quên mình đi trong tình yêu của Người mà khám phá ra sức mạnh của tình yêu ấy để chữa lành những đau thương của chúng ta, làm sống dậy niềm hy vọng và che chở chúng ta khỏi mọi sợ hãi.  Người mời gọi chúng ta hãy tái khám phá xem tình yêu Người yêu thương chúng ta mạnh mẽ biết chừng nào.  Không gì có thể làm khô cạn tình yêu ấy, thậm chí cả đến tội lỗi hoặc sự bất xứng của chúng ta!

          Vậy hôm nay bạn hãy nhận lấy lời mời gọi này.  Hãy hướng mắt nhìn lên Trái Tim Chúa Giê-su.  Hãy để tình yêu của Người tràn xuống trên bạn và đưa bạn lên thiên đàng.

 

          “Lạy Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin uốn nắn tâm hồn con nên giống như trái tim Chúa!”