Thứ Tư tuần 11 Thường niên

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 9:6-11

 

Để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện.  (2 Cô-rin-tô 9:8)

 

          Bạn có thấy một người cha hoặc mẹ đưa cho đứa con một đồng bạc để nó bỏ vào giỏ quyên tiền nhà thờ trong một Thánh lễ không?  Có lẽ chính bạn cũng đã làm điều ấy!  Bạn để cho đứa con tập quảng đại khi trao cho nó chỉ một số tiền nhỏ bé thôi.  Nhưng bạn có thấy đứa nhỏ sẽ mở mắt thật to nếu bạn đưa cho nó tờ một trăm mỹ kim để bỏ vào giỏ quyên tiền không?  Ân sủng Chúa thật là phong phú – Chúa ban cho chúng ta còn hơn cả chúng ta mong đợi và Người xin chúng ta hãy chia sẻ ân sủng ấy với mọi người chung quanh.

          Trong thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rin-tô, thánh Phao-lô giải thích lòng quảng đại đầy tràn của Thiên Chúa đang khi người ta làm một cuộc lạc quyên:  không ai có thể “cho” nhiều hơn Thiên Chúa.  Thánh Phao-lô nói, thậm chí bạn có cảm thấy căng thẳng hoặc khó chịu khi cho thì Thiên Chúa cũng sẽ cung cấp đủ tiền bạc, của ăn hay thì giờ cho bạn để bạn chia sẻ cho người khác, tựa như Người ban hạt giống cho kẻ gieo và bánh cho kẻ đói ăn.

          Thiên Chúa đích thực là người cho.  Chúng ta chỉ là những người quản lý sự quảng đại của Người, giống như đứa bé trong Thánh lễ được cha mẹ trao cho tờ bạc một trăm mỹ kim.  Có thể bạn cảm thấy mình không có nhiều lắm để cho, nhưng kho tàng của Chúa thì chẳng bao giờ trống rỗng cả!

          Chúa luôn có thể cung cấp cho chúng ta những gì chúng ta cần, về mặt thiêng liêng cũng như vật chất, khi chúng ta cảm thấy mình đã kiệt quệ.  Người có thể ban cho chúng ta một tinh thần vui tươi khi chúng ta đang làm một công việc không mấy thích thú.  Người có thể ban cho chúng ta nghị lực để làm một người chăm sóc dễ thương.  Thậm chí Người còn ban cho chúng ta sức mạnh để tha thứ trong một cuộc xung khắc dường như triền miên!  Chúng ta không khi nào phải đơn độc hoặc chỉ phải dựa vào sức riêng mình.

          Vậy làm sao chúng ta lãnh nhận được ân sủng phong phú này?  Bằng cách hướng tâm hồn lên Đấng ban ân sủng:  Thiên Chúa trung thành, từ bi nhân hậu và quảng đại của chúng ta.  Người có thể ban cho bạn mọi năng lực và sức mạnh bạn cần có.  Người có thể trang bị cho bạn để bạn cho đi với lòng quảng đại, tha thứ với lòng thương xót, sửa lỗi với sự dịu dàng và bước đi trong khiêm tốn.  Cha trên trời của bạn luôn sẵn sàng đổ ân sủng xuống khi bạn xin Người nâng đỡ.

          Hôm nay bạn hãy tin tưởng nói rằng:  Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người.  Tôi đã được Người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Người” (Thánh Vịnh 28:7).

 

          “Lạy Cha, Cha là Đấng cung cấp mọi sự.  Xin Cha giúp con lãnh nhận bất cứ điều gì Cha muốn chia sẻ với con hôm nay, để con có thể làm máng chuyển ân sủng Cha”.