Thứ Ba tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:6, 12-14

 

Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống.  (Mát-thêu 7:14)

 

          Tập luyện thể thao không phải lúc nào cũng vui đâu.  Có những ngày chúng ta thực sự không cảm thấy thích thú làm những gì cần làm để giữ cho thân thể gọn gàng.  Tập luyện có thể khiến chúng ta mệt mỏi và đôi khi đau đớn nếu chúng ta không giữ gìn thân mình.  Tuy nhiên biết được những lợi ích của tập luyện cũng có thể động viên chúng ta tiếp tục.  Nó giúp chúng ta xuống cân, phòng ngừa bệnh tật, giảm căng thẳng, cải tiến cách phản ứng và đẩy mạnh năng lực.  Ngược lại, những ai không chịu khó hy sinh tập luyện thường cảm thấy tồi tệ hơn và thân thể họ xuống sức mau hơn.

          So sánh đối nghịch ấy là cách giúp chúng ta nhìn vào giáo huấn Chúa Giê-su dạy về “cửa hẹp” và “đường chật”.  Hình ảnh này dường như có thể cho chúng ta thấy trước được chúng ta phải chú ý vào con đường gian khó như thế nào.  Vì thế, tốt hơn cả là hãy chú ý đến nơi mà con đường này dẫn chúng ta tới:  đó là niềm vui và sự tự do.  Khi chúng ta chọn tiếp tục bước đi trên đường chật, chúng ta sẽ trở nên tự do hơn, chứ không phải bị hạn chế tự do.  Ngược lại, con đường dễ dãi và rộng lớn đưa chúng ta xa Chúa và khiến chúng ta cảm thấy trống rỗng và tuyệt vọng hơn.

          Chúng ta biết thế nào là đối phó với “cửa hẹp”, thí dụ chọn lựa cầu nguyện hay không cầu nguyện, phục vụ hay không phục vụ, tha thứ hay không tha thứ.  Làm một chọn lựa khó khăn có thể không hấp dẫn chúng ta lúc ban đầu, nhưng giống như việc tập luyện, cuối cùng nó sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta.  Khi chúng ta tập luyện hai cẳng chân, chúng sẽ mạnh hơn.  Khi chúng ta tập tha thứ, lòng thương xót của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.  Dần dần những chọn lựa hằng ngày chúng ta làm vì Chúa sẽ giúp chúng ta nên giống như Người.

          Hôm nay khi bạn đối phó với những chọn lựa “cửa hẹp” này, hãy cố gắng coi chúng là những cơ hội.  Chính Chúa ban cho những cơ hội đấy!  Người coi chúng như những thời điểm của ân sủng để đưa bạn đến gần Người hơn.  Bạn đang tham gia vào một chương trình thể thao tốt nhất chưa từng có:  Chúa Giê-su làm cho bạn phù hợp với thiên đàng đấy!  Mỗi tình huống đến trong đời bạn thực sự là một phần của chương trình thao luyện Chúa dành cho bạn.  Mỗi bài thao luyện bạn trải qua đều đem bạn tới gần mục đích của bạn hơn:  đó là Thiên Chúa.

 

          “Lạy Chúa, Chúa là phần thưởng con đang tìm kiếm!  Xin Chúa giữ tâm hồn con hướng về Chúa, và giúp con coi mọi trở ngại như một bước giúp con trên đường tiến đến vinh quang!”