Thứ Bảy tuần 12 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 18:1-15

 

Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức Đức Chúa?  (Sáng Thế 18:14)

 

          Đây thực là một câu hỏi tốt!  Có giới hạn nào ngăn cản Thiên Chúa làm điều gì không?  Quan trọng hơn nữa, có giới hạn nào đối với những điều Chúa sẽ thực hiện trong cuộc đời của dân Người không?  Các bài đọc hôm nay với những câu chuyện của Áp-ra-ham và Xa-ra, của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và của viên sĩ quan quân đội Rô-ma, đều chứng tỏ rằng không có điều gì “kỳ diệu vượt sức” Thiên Chúa.

          Trong bài đọc 1, bà Xa-ra cười khi mấy người khách là các thiên sứ giả dạng hứa rằng bà sẽ mang thai (Sáng Thế 18:12).  Thực sự bà có thể trở thành một bà mẹ ở tuổi già này không?  Thay vì phủ nhận thái độ không tin của bà, mấy người khách chỉ lập lại lời hứa – mặc dù bà vẫn chối rằng mình đã nghi ngờ.  Rồi chắc chắn một năm sau, bà Xa-ra đã có được một đứa con trai là I-xa-ác.  Thiên Chúa không bỏ cuộc vì chúng ta thiếu lòng tin đâu.

          Tiếp theo là trong Đáp ca, chúng ta đọc lời kinh Ngợi khen của Mẹ Ma-ri-a (Lu-ca 1:46-55).  Chắc chắn Mẹ Ma-ri-a đã có những thắc mắc, nhưng Mẹ hoàn toàn tin lời sứ thần và trở thành Mẹ Thiên Chúa.  Bài ca ngợi khen của Mẹ liên kết lời Thiên Chúa hứa cùng Mẹ với lời Thiên Chúa hứa cùng Áp-ra-ham và Xa-ra.  Thiên Chúa luôn trung thành với dân Người.

          Sau cùng, bài Tin Mừng kể lại câu chuyện viên sĩ quan Rô-ma.  Viên sĩ quan ngoại giáo này biểu lộ một đức tin khiến cho Chúa Giê-su cũng phải lấy làm lạ.  Khi người đầy tớ của viên sĩ quan được chữa lành, thì ai ai cũng ngạc nhiên.  Họ cứ nghĩ rằng Chúa Giê-su chỉ đến với đồng bào Do-thái của Người thôi, nhưng ở đây Người lại chữa lành và cứu vớt bất cứ ai có lòng tin.  Thiên Chúa trải phúc lành cho mọi người.

          Có điều gì là quá diệu kỳ đối với Chúa không?  Rõ ràng là không.  Nếu Thiên Chúa có thể thực hiện phép lạ trong cuộc đời bà Xa-ra, Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và viên đại đội trưởng Rô-ma, chắc chắn Người cũng có thể hành động trong đời bạn nữa.  Người sẽ luôn chăm sóc bạn, dù bạn có những hoài nghi.  Người đã luôn ở với bạn thì Người sẽ không khi nào bỏ rơi bạn.  Bất kể bạn là ai, ở đâu hay đã làm gì, Chúa vẫn có thể làm những điều kỳ diệu!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì lòng trung thành và quyền năng của Cha.  Con tin Cha làm được mọi sự”.