Thứ Sáu tuần 12 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 17:1, 9-10, 15-22

 

Còn về Ít-ma-ên… Này Ta chúc phúc cho nó.  (Sáng Thế 17:20)

 

          Câu chuyện ông Áp-ra-ham và Ít-ma-ên con trai ông cũng rắc rối tựa như mọi cuộc hôn nhân lộn xộn hoặc kiện tụng nhau để dành quyền giữ con ngày nay.  Theo luật lệ tại vùng Lưỡng Hà địa, một người vợ không có con có thể trao nàng hầu cho chồng mình để thay thế mình mà sinh con.  Nhờ thế Ít-ma-ên đã ra đời;  bà Xa-ra, người vợ hiếm muộn của ông Áp-ra-ham, đã hiến nàng hầu Ha-ga của bà cho ông Áp-ra-ham để nàng sinh một đứa con cho bà.

          Giống như một câu chuyện đẻ mướn tân thời, các mối tương quan đã trở thành phức tạp sau khi Ít-ma-ên ra đời.  Ông Áp-ra-ham yêu thương con trai Ít-ma-ên, nhưng bà Xa-ra và “người mẹ đẻ mướn” Ha-ga thì ghét nhau cay đắng.  Xa-ra muốn đuổi Ha-ga đi.  Bạn thử tưởng tượng cảnh gia đình căng thẳng mà cậu bé Ít-ma-en phải lãnh chịu.  Vào lúc Thiên Chúa nói với Áp-ra-ham rằng Xa-ra sẽ mang thai một đứa con thì câu trả lời của Áp-ra-ham có chút nghi ngờ:  “Ước chi Ít-ma-ên được sống trước nhan Ngài!” (Sáng Thế 17:18).

          Chẳng phải là điều an ủi khi nghĩ đến Thiên Chúa đã trung thành với Áp-ra-ham và Ít-ma-ên lại nỡ bỏ mặc cho cảnh gia đình xào xáo hay sao?  Cách Thiên Chúa đáp lại sự thất vọng của Áp-ra-ham là cách Chúa đáp lại chúng ta ngày nay.  Người phán:  “Ta sẽ chúc phúc cho ngươi và giữ giao ước của Ta với ngươi”.  Tình yêu của Chúa không thể bị cuốn đi do những lỗi lầm của chúng ta!

          Gia đình chúng ta không cần phải hoàn hảo thì Chúa mới trung thành và thương xót chúng ta.  Chúng ta đâu cần phải làm mọi quyết định cho đúng thì thánh ý Chúa mới thể hiện.  Thậm chí ông Áp-ra-ham cũng đã phải phấn đấu để tin điều này trong tâm hồn ông.  Lúc Chúa hứa ban phúc lành, Áp-ra-ham đang gặp rắc rối gia đình.  Điều này là thông thường phải không?  Dù gia đình hoặc một lo lắng nào đó đè nặng trên vai bạn, bạn hãy dành một phút đừng nghĩ ngợi về điều ấy nữa, nhưng hãy chú tâm đến tình yêu Thiên Chúa.

          Như lòng trung thành vĩnh viễn của Thiên Chúa đã hiện diện đối với Áp-ra-ham thế nào, lòng trung thành ấy cũng hiện diện đối với bạn như thế.  Đôi khi để giúp chúng ta thực tế hơn, hãy nghĩ tới một hoặc hai thí dụ đặc biệt về lòng trung thành của Thiên Chúa.  Hãy nhớ lại lần Thiên Chúa đã lôi bạn ra khỏi một tình huống khó khăn.  Hãy cảm tạ Chúa về việc ấy.  Hoặc hãy cảm tạ Chúa về một hồng ân Chúa ban cho bạn tuần trước!  Sau hết, được củng cố nhờ những ký ức này, bạn hãy dâng lên lòng nhân lành của Chúa nỗi lo lắng lớn lao nhất của bạn, tức là Ít-ma-ên của bạn.  Chúa luôn hành động trong cuộc đời chúng ta;  chúng ta chỉ cần đứng dậy khỏi những lo lắng ấy và chiêm ngắm việc Chúa làm.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con được an ủi trong tình yêu hằng có và trung thành của Chúa”.