Thứ Ba tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 8:23-27

 

Ông này là người thế nào?  (Mát-thêu 8:27)

 

          Khi bạn mau dễ ngủ, bạn thường không quan tâm đến những gì đang xảy ra chung quanh bạn.  Bạn không trả lời các câu hỏi, không giải quyết những khó khăn, hoặc không có những sinh hoạt thể xác, thí dụ cứu vớt một chiếc thuyền.  Như vậy mới hiểu được tại sao các môn đệ nghĩ rằng Chúa Giê-su đã xong nhiệm vụ nên không để ý tới cơn bão táp đang ập xuống trên họ.  Tuy nhiên họ đã thấy là Chúa Giê-su không bao giờ ngừng kiểm soát mọi sự, ngay cả khi Người đang ngủ.  Quả thực Chúa Giê-su đang ngủ vẫn là Chúa Giê-su đang thống trị.

          Các môn đệ vẫn chưa hiểu được Người là Chúa và là Thiên Chúa khi họ gặp cơn sóng gió.  Nhưng đêm ấy họ đã nghiệm ra hai điều:  họ thấy Chúa Giê-su luôn quan tâm đến hạnh phúc của họ, ngay cả khi dường như Người đang ngủ say;  và họ thấy quyền năng của Người vượt trên cả sức mạnh của thiên nhiên.

          Sau khi Chúa truyền cho sóng gió yên lặng, Người hỏi các môn đệ:  “Sao nhát thế?” (Mát-thêu 8:26).  Dưới ánh sáng của quyền năng Người vừa tỏ ra cho họ thấy, câu hỏi của Người thật ý nghĩa.  Còn rất nhiều điều nữa về Chúa Giê-su mà họ chưa biết, và đây họ chỉ mới thoáng nhìn thấy một chút.  Chúa đã cho họ thấy họ có thể tín thác nơi Người và Người có thể chăm sóc họ trong bất cứ tình huống nào.

          Chẳng có gì mà Chúa Giê-su không làm được!  Uy quyền của Người ở trên các thiên thần, ma quỷ, vũ trụ, và trên tâm hồn, trí khôn và linh hồn con người.  Chúa Giê-su này chính là Chúa và Thiên Chúa, nên Người chăm sóc cho chúng ta.  Người chăm sóc cho bạn.  Nhiều lần bạn cảm thấy như Chúa Giê-su đang ngủ trên thuyền.  Có thể bạn cảm thấy cô độc, không ai hướng dẫn hay giúp đỡ.  Trong những lúc khó khăn như thế, bạn hãy cố gắng nhớ rằng Chúa Giê-su còn là Chúa nữa.

          Đây là một đề nghị cho lần tới nếu bạn cảm thấy nao núng:  hãy cố gắng dừng lại và cầu nguyện bằng kinh Tin Kính.  Hãy để lời kinh cổ xưa này nhắc nhở bạn biết Chúa Giê-su là Đấng nào.  Hãy để lời kinh ấy giúp bạn nhớ rằng Người là “Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng” và Người “ngự bên hữu Đức Chúa Cha” mặc dù bạn không trông thấy Người.  Hãy để lời kinh ấy nhắc nhở bạn rằng “vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế” và “chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta”.  Đấy là những chân lý vững bền, chắc chắn mà bạn có thể nương tựa khi ở giữa cơn sóng gió.  Bạn hãy luôn nhớ:  Chúa Giê-su đang ngủ vẫn là Chúa Giê-su đang thống trị.

 

          Lạy Chúa Giê-su, con tuyên xưng Chúa là Đức Chúa!  Xin giúp con tín thác nơi Chúa”.