Thứ Bảy tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:14-17

 

Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay.  (Mát-thêu 9:15)

 

          Tại sao chúng ta phải ăn chay?  Thực ra Chúa Giê-su là chàng rể đã không bị đem đi khỏi chúng ta.  Người vẫn ở lại trong Bí Tích Thánh Thể.  Người vẫn ở trong tâm hồn chúng ta.  Người vẫn hiện diện khi hai hoặc nhiều người chúng ta họp nhau lại nhân danh Người.  Vậy sao không chấm dứt thời gian ăn chay đi?

          Thưa có và không.  Chắc chắn Chúa Giê-su đang ở với chúng ta.  Nhưng như thánh Phao-lô viết, chúng ta vẫn còn thấy “lờ mờ như trong một tấm gương” (1 Cô-rin-tô 13:12).  Tuy Chúa Giê-su không bỏ chúng ta, nhưng chúng ta vẫn thấy khó mà cảm nhận được sự hiện diện của Người hoặc nghe được tiếng Người.  Cuộc sống bận rộn, những thúc đẩy của bản chất sa ngã và những giới hạn của đức tin còn nặng chất con người, tất cả đều hè nhau giữ chúng ta ở lại trong bóng tối.

          Thì đây là lúc việc ăn chay nhập cuộc.  Chúng ta không ăn chay vì chúng ta tội lỗi, mặc dù đích thực chúng ta là những kẻ tội lỗi.  Nhưng chúng ta ăn chay vì chúng ta muốn thấy Chúa Giê-su.  Chúng ta ăn chay để có thể hướng sự chú ý khỏi chúng ta mà chú ý tới Đấng có thể thực hiện mọi niềm hy vọng và ước muốn của chúng ta.  Mỗi lần chúng ta từ bỏ chính mình – thí dụ một món ăn đặc biệt, một chút thì giờ xem TV, hoặc một nửa giờ ngủ, chúng ta nói lên rằng cuộc sống này còn có những điều hơn cả sự thoải mái nữa.  Chúng ta nói lên rằng cái nhìn của thế giới về hạnh phúc và sự bằng lòng không nhất thiết phải là điều gì chính xác.

          Ăn chay cho chúng ta cơ hội hết lòng tìm kiếm Chúa Giê-su để gặp được Người (Giê-rê-mi-a 29:13-14).  Nó giúp chúng ta vượt trên những chi phối của thế gian và những ước muốn của xác thịt, để chúng ta đem lòng hướng tới những gì thực sự quan trọng.  Do đó Chúa Giê-su dạy chúng ta đừng làm ra vẻ thiểu não khi ăn chay – vì mục đích ăn chay là để sốt sắng chuẩn bị, chứ không phải để sống trong buồn sầu và mặc cảm tội lỗi.  Chúng ta tìm kiếm Chúa là Đấng cứu độ chúng ta.  Chúng ta tìm Chàng Rể, Đấng yêu thương chúng ta không bờ bến.

          Và chính Người cũng đang tìm kiếm chúng ta nữa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa ở với con, nhưng tầm nhìn của con lu mờ.  Xin Chúa giúp con hướng tâm hồn lên tới Chúa và được đầy tràn tình yêu của Chúa!”