Thứ Hai tuần 13 Thường niên

Lễ thánh Tô-ma, tông đồ

 

Suy niệm Gio-an 20:24-29

 

Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!  (Gio-an 20:28)

 

          Thánh Tô-ma thường bị gán cho một cái tên không mấy đẹp.  Hầu như ngài được gọi là “Tô-ma đa nghi”, nhưng hình ảnh đó quả thực là không công bằng.    Thực ra thánh Tô-ma có lẽ lại là một vị anh hùng âm thầm vĩ đại nhất của Tân Ước.

          Nếu bạn tìm kiếm hành vi tuyên tín sâu xa nhất trong sách Tin Mừng thì hành vi của thánh Tô-ma sẽ đứng đầu danh sách:  “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Gio-an 20:28).  Không chỉ tuyên xưng là “Đấng Mê-si-a” và là “Thầy”, nhưng là “Chúa” và “Thiên Chúa”.  Đồng thời đó cũng là lời tuyên xưng rất cá nhân:  thánh Tô-ma không chỉ gọi Chúa Giê-su là “Chúa” mà còn là Chúa “của con”.

          Những lời tuyên tín này không phải bỗng dưng mà có.  Đó là hoa trái của tất cả thời gian ngài đã ở bên Chúa Giê-su.  Đó cũng là kết quả khi ngài quyết tâm lắng nghe Chúa Giê-su và bước theo sự dẫn dắt của Người.

          Vậy Tô-ma có lòng tin thì sao?  Chắc chắn ngài đầy lòng nhiệt thành và hăng say.  Ngài là vị tông đồ đầu tiên tỏ ý muốn cùng Chúa Giê-su đi lên Giê-ru-sa-lem dù có phải chết (Gio-an 11:16).  Ngài cũng khát khao được học biết về Chúa Giê-su nhiều hơn.  Trong Bữa Tiệc Ly, chính Tô-ma là người đã hỏi:  “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường?” (14:5).  Sau lễ Hiện Xuống, thánh Tô-ma đã đi thật xa tới tận Ấn-độ và theo truyền thống kể lại, ngài đã chịu tử đạo tại đó vào năm 52 sau công nguyên.

          Lý lịch của ngài là thế đấy!  Tuy nhiên thánh Tô-ma vẫn còn được nhớ đến như một người đã nghi ngờ.  Chắc chắn thánh Gia-cô-bê hoặc Phi-líp-phê hay An-rê cũng sẽ nghi ngờ nếu như các ngài ở trong hoàn cảnh của thánh Tô-ma vào Chúa Nhật Phục Sinh.  Chắc chắn bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ thấy khó mà tin khi nghe nói Chúa Giê-su sống lại.  Cho nên chắc chúng ta nên dành cho thánh Tô-ma một biệt danh khác.  Có lẽ chúng ta nên gọi ngài là “Tô-ma tin” hoặc “Tô-ma trung thành” hay “Tô-ma mạo hiểm”.

          Hôm nay khi nghĩ đến cách thức Chúa Giê-su đã dùng thánh Tô-ma để thay đổi thế giới, bạn hãy xin Chúa cũng làm như thế cho bạn.  Hãy xin Người ban cho bạn cùng một lòng nhiệt thành, tính hay đặt câu hỏi để học biết và lòng can đảm mà thánh tông đồ đã có.  Rồi bạn hãy tin rằng dù cho nghi ngờ có tấn công mạnh thì điều ấy cũng không có nghĩa là hết chuyện.  Giống như thánh Tô-ma, bạn có thể được “chúc phúc” mặc dù bạn “không thấy” nhưng bạn vẫn tin (Gio-an 20:29).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa huấn luyện con như Chúa đã huấn luyện thánh Tô-ma.  Xin Chúa dạy con biết tin;  rồi xin Chúa sai con đi làm chứng nhân của Chúa”.