Thứ Sáu tuần 13 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 23:1-4, 19; 24:1-8, 62-67

 

Đừng đưa con tôi về đó!  (Sáng Thế 24:8)

 

          Bạn có thể chắc chắn rằng ông Áp-ra-ham suy nghĩ về lời hứa của Thiên Chúa đang khi ông chôn cất bà Xa-ra vợ ông.  Họ đã trải qua bao tháng ngày với nhau và bây giờ là lúc dành cho một thế hệ mới.  I-xa-ác phải tìm được một người vợ, rồi việc tiếp tục giao ước của Thiên Chúa cũng sẽ tùy thuộc vào ai là vợ của nó.  Cho nên ông Áp-ra-ham đã dặn dò rất chi tiết người đầy tớ của ông để làm sao kiếm được một cô vợ hoàn hảo cho con trai ông.

          Vậy tại sao vợ của I-xa-ác lại quan trọng như thế?  Bởi vì đây là bước kế tiếp để thể hiện giao ước của Thiên Chúa.  Ông Áp-ra-ham và bà Xa-ra đã lãnh nhận lời hứa của Thiên Chúa;  họ bỏ quê cha đất tổ và với một viễn ảnh bình thường, họ đã bắt đầu cuộc sống mới tại đất Ca-na-an.  Nhưng giờ đây là bước ngoặt của I-xa-ác.  Anh không thể kết hôn với một cô gái Ca-na-an vì cô ta không có cùng một cái nhìn, còn anh thì không thể trở về quê cha đất tổ.  Thiên Chúa đã gọi cha anh rời bỏ miền đất ấy để thiết lập một quê hương mới trong miền đất mới.  Không, I-xa-ác phải kiếm cho được một người tự nguyện rời bỏ nhà mình và sống với anh tại miền Đất Hứa.  Anh phải kiếm cho được một người phụ nữ đón nhận lời gọi độc đáo của Thiên Chúa kêu gọi gia đình anh.

          I-xa-ác đã gặp được lý tưởng này nơi Rê-bê-ca.  Giống như bà Xa-ra trước cô và bà Ra-khen sau cô, cô đã hiến đời mình cho công cuộc của Thiên Chúa.  Cô đã giúp chồng trung thành với Thiên Chúa và cô dạy dỗ con cái biết về giao ước mà họ được kêu gọi để lãnh nhận.

          Thật là một hình ảnh đẹp về Bí tích Hôn phối mà bài đọc này mang lại cho chúng ta!  Nó cho chúng ta biết thật là tuyệt vời khi người chồng và người vợ cùng nhau làm việc cho một mục đích chung.  Nó cũng giúp chúng ta hiểu giáo huấn của thánh Phao-lô về tình yêu vợ chồng biểu lộ tình yêu giữa Chúa Ki-tô và Giáo Hội.

          Nếu bạn sống bậc vợ chồng, hôm nay hãy dành ít phút để cùng nhau ăn mừng đời sống hôn nhân của các bạn.  Các bạn hãy cám ơn Chúa vì người bạn đường của bạn chính là một hồng ân Chúa ban.  Hãy nói cho nhau biết các bạn rất biết ơn vì cùng chung sống với nhau.  Còn nếu bạn độc thân, hãy cầu nguyện cho hôn nhân ở mọi nơi.  Xin Chúa đổ thêm ơn sủng xuống trên các cặp vợ chồng ngày nay!

 

          “Lạy Cha, xin củng cố mọi người chồng và mọi người vợ trong sự hợp nhất, để họ biểu lộ được giao ước tình yêu của Cha với trần gian!”