Thứ Bảy tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:24-33

 

Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.  (Mát-thêu 10:31)

 

          “Chúa yêu thương tôi”.  Đó là câu nói dễ dàng đối với hầu hết chúng ta.  Đúng vậy, có lẽ chúng ta nói hoặc nghe câu ấy đã quá nhiều lần nên nó không còn hiệu nghiệm gì nữa.  Nhưng thực sự là Thiên Chúa trân quý bạn.  Người vui vì bạn.  Người quý trọng con người độc đáo của bạn, mọi sự làm nên con người của bạn.  Người còn vui với cả những lối sống hoặc suy nghĩ lập dị của bạn nữa.  Nói khác đi,        Chúa yêu thích bạn!

          Chúa đã ban cho bạn một số tài năng và Người đã lập một kế hoạch cho đời bạn, kế hoạch được phác họa làm sao để hầu hết nó sẽ được thực hiện.  Nghĩa là bạn không phải là tác phẩm được thêm thắt sau.  Nhưng bạn quan trọng đối với những người chung quanh, lại còn quan trọng hơn đối với Chúa nữa.  Hoặc như Chúa Giê-su nói:  “Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Mát-thêu 10:31).

          Chúa không khi nào mỏi mệt ở lại với bạn.  Người thích nghe những lo lắng của bạn và chia sẻ với bạn những lời khôn ngoan, soi sáng và yêu thương.  Người không khi nào mệt mỏi nói cho bạn biết mọi cách thức Người hài lòng đối với bạn, thậm chí cả khi Người tiếp tục sửa sai bạn.

          Có tất cả những khẳng định làm cho người ta được an ủi, nhưng chúng vẫn có vẻ lý thuyết giống như “Chúa yêu thương tôi”.  Vậy làm sao chúng ta có thể chắc chắn được là mình có thể nghe những khẳng định ấy một cách mới mẻ đây?

          Bạn thử cách này nhé:  bạn hãy chọn lấy ba câu trong bài Tin Mừng hôm nay, Mát-thêu 10:24-33, rồi đọc thật chậm trong tâm tình cầu nguyện.  Hãy đọc lại vài lần để cho những lời Tin Mừng sâu lắng trong bạn.  Nếu đọc như thế giúp ích       thì bạn hãy tưởng tượng Chúa Giê-su đang ngồi đối diện với bạn và trực tiếp nói những lời ấy với bạn.  Hãy suy đi nghĩ lại những lời ấy và xem trong tâm hồn bạn cảm thấy những ý nghĩa nào.  Hãy xem những lời ấy có sôi động lên trong bạn không, tức những lời khích lệ, xác quyết, hy vọng và hướng dẫn.  Đây có thể là Chúa đang nói với bạn.

          Bạn thật quan trọng đối với Chúa.  Người yêu thương bạn, Người thích bạn!  Bạn hãy giữ những chân lý này trong đầu óc bạn và hãy xem chúng sẽ giải phóng bạn khỏi lo lắng ưu tư.  Thiên Chúa toàn năng trân quý bạn và muốn nói với bạn.  Người có rất nhiều điều để cho bạn biết.  Bạn hãy dành thì giờ mà lắng nghe.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì tình bạn của Chúa.  Con không muốn để mất một lời nào Chúa cần nói với con”.