Chúa Nhật tuần 15 Thường niên

Suy niệm I-sai-a 55:10-11

 

Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả.  (I-sai-a 55:11)

 

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su sử dụng hình ảnh hạt giống gieo trên các mảnh đất khác nhau, để dạy dân chúng về việc kết quả của Lời Chúa (Mát-thêu 13:1-23).  Mọi hạt giống đều có khả năng lớn lên;  chính loại đất sẽ xác định việc thu hoạch được phong phú như thế nào.  Ngôn sứ I-sai-a dường như cũng nói lên cùng một điểm:  Lời Chúa giống như hạt giống, luôn sinh hoa kết quả chứ không trở về mà không đem lại gì cả.  Cho nên việc con người đáp lại sẽ xác định mùa gặt.

          Có lẽ điều này giải thích lý do tại sao những người này dường như lại sinh hoa kết quả thiêng liêng nhiều hơn những người kia.  Câu chuyện Cựu Ước về vua Sa-un và vua Đa-vít cho chúng ta một minh chứng rõ ràng về nguyên lý này (1 Sa-mu-en 9 – 2 Sa-mu-en 12).

          Vua Sa- un được Thiên Chúa tuyển chọn để cai trị dân Ít-ra-en, nhưng vì sợ hãi và ích kỷ, vua đã không vâng phục Thiên Chúa.  Vua đã không đem về cho Thiên Chúa một kết quả tốt hoặc hoa trái luôn tồn tại.  Hậu quả là Thiên Chúa đã tuyển chọn một người khác để thay thế vua Sa-un, đó là anh chăn chiên Đa-vít.

          Giờ đây Đa-vít đã thực hiện điều Chúa muốn ông làm.  Ông đã chiến đấu với quân thù của Ít-ra-en, cứu Hòm bia giao ước khỏi tay quân Phi-li-tinh và còn vui mừng nhảy múa trước mặt Chúa để mọi người trông thấy nữa.

          Quả thực tất cả chúng ta đều biết rằng Đa-vít không phải là con người hoàn hảo.  Ông đã phạm tội ngoại tình và để mình bị cuốn hút vào âm mưu lừa đảo và sát nhân.  Nhưng ông đã sám hối (Thánh Vịnh 51).  Mặc cho những sa ngã trầm trọng, sự khiêm nhường của Đa-vít đã giúp Chúa tiếp tục sử dụng ông.  Không phải vì hoàn hảo mà vua Đa-vít đã đem lại hoa trái cho Chúa.  Nhưng là vì ông đã yêu mến Chúa và cố gắng hết lòng theo Chúa.

          Câu chuyện của vua Đa-vít và vua Sa-un cho thấy Thiên Chúa có thể làm việc với những người có khuyết điểm nhưng khiêm nhường, nhiệt thành và tự nguyện quay về với Người.  Nhờ những người tội lỗi thống hối như vua Đa-vít, hoặc như chúng ta, hạt giống của Lời Chúa sẽ không trở về mà không sinh hoa quả;  nhưng nó có thể sinh thật nhiều bông hạt.

 

          “Lạy Chúa, vì lòng nhân lành của Chúa, xin thương xót con.  Xin Chúa giúp cho lời Chúa sinh hoa trái trong đời sống con hôm nay”.