Thứ Ba tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 11:20-24

 

Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối.  (Mát-thêu 11:20)

 

          Có khi nào bạn nhận thấy vai trò quan trọng của các thành và quốc gia trong Kinh Thánh không?  Thí dụ bạn thử nghĩ đến tất cả các vị ngôn sứ được Thiên Chúa sai đi để trao một sứ điệp cho toàn thể dân chúng.  Bạn hãy nhớ đến ngôn sứ Giô-na đã kêu gọi thành Ni-ni-vê sám hối hoặc ngôn sứ Giê-rê-mi-a cảnh báo dân thành Giê-ru-sa-lem về cuộc lưu đày họ sắp phải chịu.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su quở trách ba thành vì họ không quay về với Người.  Các thành Kho-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um đã chứng kiến những phép lạ lớn lao, nhưng chỉ một số ít người trong các thành ấy trở nên môn đệ Người.  Chúa Giê-su muốn mọi người trong các thành đó tin vào Người;  Người không muốn bất cứ một ai bị mất đi.

          Ngày nay chúng ta không cần một viễn tượng rộng lớn như thế sao?  Có thể chúng ta cảm thấy bất lực khi đọc báo hoặc nghe những câu chuyện về bạo lực và bất công xảy ra ngay trong thành phố mình, nhưng chúng ta không bất lực đâu.  Chúng ta có sức mạnh của cầu nguyện!  Chúng ta có thể cầu nguyện không ngừng và xin Chúa biến đổi thành phố chúng ta.  Đây là một số lãnh vực đáng suy xét:

1.  Cầu cho những nhân viên được chúng ta bầu lên:  “Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho các người lãnh đạo chúng con.  Xin Chúa giúp họ biết cai trị trong khiêm tốn và chính trực, biết phục vụ những ai thiếu thốn.  Xin Chúa dẫn dắt họ chu toàn những chính sách bảo vệ người yếu đuối và không thể tự vệ”.

2.  Cầu cho các trường học của chúng ta:  “Lạy Cha, xin Cha chúc lành cho các giáo viên.  Xin Cha ban cho họ đức khôn ngoan và sự thông cảm khi họ dạy dỗ con em chúng con.  Xin Cha giúp các học sinh học hành và trưởng thành.  Xin Cha gìn giữ chúng được bình yên và đưa các em đến gần Cha”.

3.  Cầu cho hàng xóm láng giềng:  “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa chúc lành cho mọi nhà trong xóm con và cho họ được đầy bình an.  Xin cho mọi gia đình được trở thành một giáo hội tí hon, trong đó cha mẹ và con cái yêu thương nhau.  Xin làm cho mỗi nhà thành nơi nương náu khỏi mọi tai hại.

4.  Cầu cho Giáo Hội:  “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa chúc lành cho đức giám mục, cha xứ, nhân viên văn phòng giáo xứ và anh chị em giáo dân trong xứ.  Xin Chúa giúp chúng con biết yêu thương nhau.  Xin củng cố chúng con và ban cho chúng con ơn khôn ngoan và can đảm, để chúng con trở nên chứng nhân cho tình yêu Chúa trong thành phố này”.

5.  Cầu cho hòa bình trong thời chúng ta:  “Lạy Chúa, xin đem bình an và hiệp nhất đến thành phố chúng con.  Xin Chúa sửa chữa những thiệt hại gây nên do kỳ thị, nghèo khổ, tội ác và bạo lực.  Lạy Chúa, xin Chúa chữa lành mọi chia rẽ.  Xin cho tình yêu Chúa thấm nhập ngay cả những nơi tối tăm nhất”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết cầu nguyện cho thành phố của con mỗi ngày”.