Thứ Bảy tuần 15 Thường niên

Lễ thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, tông đồ

 

Suy niệm Gio-an 20:1-2, 11-18

Tôi đã thấy Chúa.  (Gio-an 20:18)

 

          Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na mà chúng ta mừng lễ hôm nay là một môn đệ thân tín của Chúa, điều này cũng có lý do chính đáng.  Chúa Giê-su đã giải thoát bà không phải chỉ một tên quỷ, mà là bảy tên quỷ!  Cảm tạ Chúa về việc chữa lành này, bà đã gia nhập nhóm phụ nữ giúp đỡ Chúa Giê-su cho cuộc hành trình của Người từ Ga-li-lê lên Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 8:2-3).  Bạn thử tưởng tượng bà cảm thấy thế nào khi mỗi ngày được chứng kiến Chúa thực hiện những phép lạ và được nghe Người giảng dạy.  Bạn cũng thử tưởng tượng mức độ trung thành của bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na khi đứng dưới chân thập giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.  Hầu hết các môn đệ đã chạy trốn vì sợ bị bắt, còn bà vẫn đứng bên cạnh Chúa, như một môn đệ đích thực cho tới cùng (Gio-an 19:25).

          Lòng nhiệt thành của bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na vẫn tiếp tục cả sau khi Chúa Giê-su chết.  Trong khi những người khác ẩn tránh thì bà đã đi tới mộ Chúa để thực hiện nghĩa cử yêu thương cuối cùng:  xức dầu thơm cho xác Chúa theo tục lệ Do-thái.  Bà rất buồn phiền, nhưng bà muốn trân trọng mọi kỷ niệm về tất cả những gì Chúa Giê-su đã làm cho bà.  Rồi nỗi buồn phiền của bà đã biến thành niềm vui khi bà khám phá ra điều trước tiên là ngôi mộ trống, rồi tiếp đến là chính Chúa Giê-su đã sống lại từ kẻ chết!

          Khi gọi tên bà, Chúa Giê-su đã giải thoát bà Ma-ri-a một lần nữa, lần này khỏi sự phiền muộn.  Chúa đã làm cho bà sống lại chỉ bàng một lời gọi “Ma-ri-a”.  Câu trả lời của bà cũng bằng một lời “Ráp-bu-ni” (lạy Thầy) không những chứa đựng sự nhẹ nhõm và vui mừng, mà còn biểu lộ một đức tin sống động nữa.

          Chúa Giê-su đầy ngạc nhiên phải không?  Trước hết Người đã hiện ra không phải với các nhà lãnh đạo của Ít-ra-en và với mười hai tông đồ, nhưng trước một phụ nữ đã có một quá khứ khó khăn.  Chúa chọn bà làm chứng nhân đầu tiên cho việc phục sinh, người phụ nữ được vinh dự làm “tông đồ của các tông đồ”.  Chúa đã tuyển chọn một người không ai ngờ, một người hầu như chẳng ai muốn quan tâm đến, để làm một trong những người được tôn trọng nhất trong lịch sử.

          Bất kể bà Ma-ri-a đã phải đau đớn thế nào vì sự trói buộc của ma quỷ hoặc bất kể tội lỗi nào bà đã phạm, không điều gì có thể làm cho bà bị coi là bất xứng trước mắt Chúa Giê-su. Bạn cũng không bất xứng đâu, dù là do tội lỗi quá khứ hoặc những yếu đuối hiện thời của bạn.  Tóm lại, đó chính là lý do tại sao Chúa Giê-su đã đến:  là để giải phóng chúng ta khỏi mọi sự trói buộc chúng ta và để làm cho chúng ta được tràn đầy vui mừng.  Chúa gọi tên từng người chúng ta và tìm cách làm cho chúng ta đầy tràn hy vọng, để chúng ta cũng có thể làm chứng nhân cho Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là nguồn hy vọng của con!  Tâm hồn con mừng vui khi nghe tiếng Chúa gọi.  Xin Chúa làm cho con thành một chứng nhân cho sự phục sinh của Chúa”.