Thứ Hai tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:34 – 11:1

 

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy.  (Mát-thêu 10:40)

 

          Bạn hãy ngừng lại một chút và để cho chân lý sau đây thấm sâu vào tâm hồn bạn:  bạn là một đại sứ cho Chúa Ki-tô.  Khi ai gặp bạn là họ được tiếp xúc với Chúa Giê-su.

          Chân lý trên có thể khiến người ta cảm thấy mình bất xứng thì cũng có một chân lý khác liên hệ với chân lý trên làm cho người khác thấy bất xứng.  Đó là Chúa Giê-su cũng đến với bạn qua những người bạn gặp gỡ mọi ngày, phải, hết mọi người.  Có thể bạn đã trông mong Người đến trong đời bạn qua bạn bè hoặc gia đình bạn.  Nhưng điều ấy Người chưa lấy làm đủ.  Người yêu thương bạn thật nhiều đến nỗi Người đến với bạn qua mọi giao tiếp bạn có.  Người ở đó, trong những người “thường ngày” bạn gặp, thí dụ người bán hàng, nhân viên văn phòng bác sĩ.  Người ở đó, nơi những người mà bạn chưa hề gặp trước đây, như gia đình mới dọn nhà đến khu phố gần nhà bạn hoặc người ngồi trong xe đậu sau xe của bạn ở cây xăng.  Thậm chí Người còn ở đó, nơi những người bạn không hợp tính nết với họ.  Vậy bạn sẽ đón tiếp họ như thế nào?

          Đón tiếp Chúa Giê-su không có nghĩa là bạn phải mời mọi người bạn gặp đi uống cà phê hoặc về nhà dùng bữa.  Nhưng đón tiếp Chúa chỉ có nghĩa là phải chú ý.  Là phải cố gắng cởỉ mở và lịch sự đối với những người bạn gặp trong ngày.  Là xếp lại bất cứ những cảm tưởng ban đầu bạn có, để cẩn thận lắng nghe điều người ta cần nói.  Rồi trong trường hợp đối với người xúc phạm đến bạn, đón tiếp ít ra có nghĩa là tự nguyện muốn đón tiếp họ.

          Một trong những nơi tốt nhất để đón tiếp là tại nhà thờ.  Dù chúng ta có cùng một đức tin, nhưng không cùng quan điểm hay ý kiến.  Trong Thánh lễ, có thể bạn gặp một người không đồng quan điểm chính trị với bạn.  Hoặc gặp một người không khi nào mỉm cười với ai.  Hay một người ăn mặc bạn không ưa chút nào.  Nếu bạn thấy mình không thoải mái bên người nào đó, hãy thở thật sâu và cố gắng lắng nghe.  Hãy hỏi Chúa Giê-su là Người đang nói gì với bạn qua người ấy.  Nếu bạn cảm thấy khó chịu hoặc kỳ cục khi bạn gặp một người giáo dân mới, nhất là người trông khác biệt với bạn, hãy thư giãn và để Chúa Giê-su làm cho bạn ngạc nhiên.  Đừng bao giờ quên rằng Chúa Giê-su thích bất ngờ nắm lấy người ta và nói với họ “hầu như” qua những sứ giả.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn nhận ra Chúa nơi những người con gặp hôm nay.  Xin Chúa mở tâm hồn con để con không đóng cửa từ chối ai”.