Thứ Năm tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 11:28-30

 

Anh em hãy mang lấy ách của tôi.  (Mát-thêu 11:29)

 

          Có khi nào bạn nói chuyện với một người phụ nữ vừa mới đính hôn không?  Ánh mắt đầy phấn khích, cô ấy hăng say cho bạn thấy chiếc nhẫn đính hôn của cô và không ngớt nói về những mơ ước cho tương lai của cô.  Cô đã chấp thuận kết hợp với một người trong cuộc hành trình suốt đời và viễn ảnh ấy làm cho cô được đầy tràn niềm vui và hăng hái.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su không ban cho chúng ta một cái nhẫn đính hôn, nhưng Người mời gọi chúng ta hãy mang cái ách với Người.  Cái ách là một miếng gỗ nặng dùng để cột hai con vật lại với nhau cho công việc lao động khó khăn.  Thậm chí trong Kinh Thánh, cái ách thường mang ý nghĩa tiêu cực.  Thí dụ, Thiên Chúa mô tả việc dân Ít-ra-en bị làm tôi tại Ai-cập giống như một “cái ách” (Lê-vi 26:13), rồi thánh Phao-lô thì nói về “cái ách” của Lề Luật (Ga-lát 5:1).  Nhưng cái ách hoàn toàn thay đổi đối với Chúa Giê-su.  Ách của Chúa hoàn toàn khác.  Thay vì chất lên vai chúng ta một gánh nặng, Chúa lại ban cho chúng ta ân sủng và tự do:  tự do khỏi quyền lực của tội lỗi và ân sủng để được nên giống như Người hơn.

          Mang lấy ách của Chúa Giê-su nghĩa là chúng ta tự đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa:  Người ấn định chương trình và chúng ta theo.  Rồi khi chúng ta thực hiện chương trình, Người bước đi bên chúng ta từng bước.  Người giúp chúng ta giữ miệng lưỡi hoặc chọn nói những lời khích lệ.  Người thúc giục chúng ta sống bác ái hơn đối với những người chung quanh.  Người ban cho chúng ta bình an cần thiết để chịu đựng những tình huống thử thách.  Khi chúng ta mang lấy ách của Chúa Giê-su, Người sẽ giúp chúng ta mang được mọi gánh nặng khác.

          Vậy hôm nay bạn hãy xét lời Chúa Giê-su mời gọi bạn hãy mang lấy ách của Người.  Hãy nghĩ đến việc Người ban ân sủng và hứa dạy dỗ cũng như dẫn dắt bạn.  Khi đã sẵn sàng, bạn hãy thưa với Chúa:  “Lạy Chúa, con muốn mang lấy ách của Chúa và học với Chúa”.  Rồi mỗi sáng bạn hãy dâng mình lại cho Chúa.  Hãy thưa với Người là bạn muốn làm môn đệ Người và học theo lối sống của Người.  Để giúp nhắc nhở bạn về ách của Chúa, bạn hãy giữ một chuỗi tràng hạt trong túi bạn.  Trong ngày, mỗi lần đụng vào chuỗi tràng hạt, bạn hãy dừng  lại và nhớ rằng bạn đang mang ách của Chúa Giê-su.  Hãy nhớ là Chúa đang đi bên cạnh bạn, mang gánh nặng cho bạn và giúp bạn bước đi trong tự do đích thực.  Người ở với bạn trong mọi bước.

 

          “Lạy Chúa, con muốn mang lấy ách của Chúa và học với Chúa”.