Thứ Sáu tuần 15 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 11:10 – 12:14

 

Các ngươi phải ăn thế này:  lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy.  Các ngươi phải ăn vội vã.  (Xuất Hành 12:11)

 

          Một trong những bài học quan trọng nhất một lực sĩ học được, đó là bạn có thể di chuyển nhanh hơn và lẹ làng hơn nếu bạn nhón các ngón chân lên.  Cùng một nguyên tắc ấy cũng áp dụng cho các vũ công nữa.  Đúng vậy, câu nói “Hãy nhón các ngón chân của bạn lên” có nghĩa là hãy tỉnh thức và sẵn sàng hành động.

          Câu nói tân thời trên cũng mang ý nghĩa tương tự như tục lệ ngày xưa “thắt lưng gọn gàng” bằng cách cột tà áo dài vào chung quanh thắt lưng để người ta đi lại mau lẹ và không vướng vít.  Đó chính là điều Thiên Chúa muốn dân Ít-ra-en làm khi họ ăn bữa ăn Vượt Qua:  sẵn sàng để di chuyển.

                     Khi bạn thấy việc cử hành lễ Vượt Qua rất quan trọng đối với dân Ít-ra-en thì hình như thật là kỳ quặc vì Thiên Chúa đã dạy họ phải ăn vội vàng như thế.  Tuy nhiên điều ấy nêu lên một điểm quan trọng:  Chúa muốn dân Người phải ý thức sự cấp bách sẵn sàng hành động khi Người kêu gọi.

          Bạn hãy suy nghĩ về những kết quả do thái độ sẵn sàng của dân Ít-ra-en.  Thiên Chúa đã có thể di rời toàn thể dân Ít-ra-en hầu như không bao giờ nhanh chóng như vậy.  Mau mắn vâng lời Chúa đã giúp họ nắm được ưu thế trước khi vua Pha-ra-ô đổi ý và quyết định đuổi theo họ.  Chính vì họ tỉnh thức và sẵn sàng nên Chúa có thể đem họ vào đất bình an và đầy phúc lành.  Họ đã theo mệnh lệnh của Chúa nên Người đã dẫn dắt họ khỏi vòng nô lệ.

          Hôm nay, khi nhớ lại việc Thiên Chúa trung thành giải thoát dân Ít-ra-en khỏi ách nô lệ, bạn hãy nhớ rằng Người cũng đã có những kế hoạch dành cho bạn.  Cho nên bạn hãy sẵn sàng tiến bước!  Trong giờ cầu nguyện hôm nay, bạn hãy cố lắng nghe sự hướng dẫn và chỉ bảo của Người.  Nhưng đừng dừng lại ở đó.  Trong ngày bạn hãy chắc chắn “nhón ngón chân lên” trong trường hợp Người kêu gọi bạn hành động.  Hãy nhớ rằng giống như Chúa đã dẫn dân Người vào miền đất chảy sữa và mật ong, Người cũng sẽ chúc lành cho bạn khi bạn sẵn sàng đáp lại những kế hoạch của Người.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con sẵn sàng và tự nguyện khi Chúa gọi con tiến bước.  Con cảm tạ Chúa đã ở với con mọi bước đường trên hành trình của con”.