Chúa Nhật tuần 16 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 8:26-27

 

Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn.  (Rô-ma 8:26)

 

          Thánh Phao-lô đã dành phần lớn chương 8 thư gửi tín hữu Rô-ma để dạy về Chúa Thánh Thần.  Thế mà theo lời thánh Phao-lô, Chúa Thánh Thần thường lại như bị quên lãng trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

          Vậy Chúa Thánh Thần làm gì?  Thánh Phao-lô dạy rằng Thánh Thần là nguồn sự sống chúng ta (Rô-ma 8:11, 13).  Ngài dạy rằng Thánh Thần đang sống trong chúng ta và cho chúng ta biết phải sống vì Thiên Chúa như thế nào (8:4-6, 9).  Ngài dạy rằng Thánh Thần nhắc nhở rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa (8:16).  Nhất là ngài dạy rằng Thánh Thần “giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn” (8:26).

          Hết thảy chúng ta đều có những yếu đuối phải không?  Một yếu đuối chúng ta phải đối mặt là cách thức chúng ta đương đầu với đau khổ và khó khăn.  Cám dỗ, yếu đau, nghiện ngập, chia rẽ trong gia đình, khó khăn tài chánh, thiên tai…, tất cả những thử thách này đều có thể khiến chúng ta sợ hãi và nản lòng nếu chúng ta cố lấy sức riêng mình mà đối phó.  Nhưng nhờ Chúa Thánh Thần giúp đỡ, chúng ta có thể bắt đầu nhìn mọi sự theo cái nhìn của Thiên Chúa và tìm được sức mạnh cần thiết để vững tiến.

          Một yếu đuối khác là vật lộn với việc cầu nguyện.  Thánh Thần thích giúp đỡ chúng ta cầu nguyện!  Người giúp chúng ta thân thưa với Thiên Chúa tự đáy lòng chứ không phải chỉ bằng lời rộn ràng bề ngoài.  Người ban cho chúng ta lòng ước ao cầu nguyện cho những người thân yêu.  Rồi Người ban cho chúng ta bảo đảm rằng những ý nguyện của chúng ta được nhậm lời.

          Thực dễ dàng nghĩ rằng “chỉ có chúng ta” tự mình làm lấy hết mọi sự.  Nhưng không phải như thế đâu.  Mỗi tư tưởng thánh thiện chúng ta có và mỗi hành động yêu thương chúng ta làm đều bắt nguồn từ Chúa Thánh Thần.  Hằng ngày, khi chúng ta vui cũng như lúc buồn, Chúa ThánhThần đều ở với chúng ta, dạy chúng ta cầu xin Chúa ban cho những gì chúng ta cần và làm cho chúng ta được đầy tràn ân sủng.

          Vậy khi bạn tìm được sức mạnh để tiến bước trong lúc bị thử thách, trong ước ao yêu thương người khác, hoặc trong sự soi sáng để biết cách giải quyết một khó khăn, thì bạn hãy vui lên!  Chính Chúa Thánh Thần đến giúp đỡ bạn đấy.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến!”