Thứ Ba tuần 16 Thường niên

Lễ kính thánh Gia-cô-bê, tông đồ

 

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 4:7-15

 

… để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi.  (2 Cô-rin-tô 4:7)

 

          Các tên cướp biển chất chứa kho tàng của chúng trong những rương được ràng xích sắt và những ổ khóa nặng nề.  Các ngân hàng để tiền mặt trong kho an toàn tối đa.  Còn Thiên Chúa thì sao?  Người lại đặt kho tàng của Người trong những “bình sành” (2 Cô-rin-tô 4:7).  Nghĩa là trong chúng ta!  Người chẳng cần xích sắt và ổ khóa hay máy báo động để bảo vệ nó.  Người không khóa lại, vì Người tin vào quyền năng của ân sủng Người để củng cố và biến đổi các bình sành, hầu kho tàng của Người được an toàn.  Bạn hãy xem gương thánh Gia-cô-bê.

          Gia-cô-bê là một người lưới cá bình thường.  Mạnh mẽ, nhiệt thành và ít học, vậy làm sao ngài có thể lãnh nhận những trọng trách Chúa Giê-su muốn trao cho ngài?  Thế mà ngài đã chu toàn.  Cũng chính Gia-cô-bê nóng nảy ấy, kẻ đã muốn gọi lửa từ trời xuống thiêu rụi nhóm người Sa-ma-ri, đã trở thành người lãnh đạo giáo hội Giê-ru-sa-lem.  Cũng chính Gia-cô-bê, kẻ đã mưu mô cùng với em mình đến xin xỏ Chúa Giê-su cho họ ngồi chỗ đặc biệt trong vương quốc Người, nay đã trở thành vị tông đồ đầu tiên chịu chết vì đạo (Công Vụ 12:1-2).

          Thoạt đầu có lẽ bạn không muốn chọn Gia-cô-bê làm một vị lãnh đạo của Giáo Hội, nhất là khi Giáo Hội bắt đầu bao gồm cả những người dân ngoại.  Có lẽ ban đầu ngài cũng chẳng nghĩ đến chuyện giúp các tín hữu gốc Do-thái và gốc dân ngoại đến với nhau và làm thành một thân thể trong Chúa Ki-tô.  Nhưng ngài đã để cho Chúa thay đổi ngài.  Ngài đã bước đi trong đức tin và cho Chúa cơ hội dạy dỗ và uốn nắn tâm hồn ngài.

          Chúa không bị giới hạn do những gì bạn nghĩ là bạn có thể làm cho Người.  Ngài có những ước mơ dành cho bạn vượt quá cả những mong ước của bạn.  Cho nên bạn cứ tiếp tục đến với Chúa mỗi ngày và xin Người hướng dẫn bạn.  Dần dần, con đường của bạn sẽ sáng sủa hơn.

          Bạn hãy nhớ:  Chúa luôn bắt đầu ở lúc khả năng con người cạn kiệt.  Nếu bạn nghĩ rằng Người đã kêu gọi bạn đến với một người mà bạn thấy khó giao tiếp, bạn hãy nói với Người,  Người sẽ ban cho bạn lòng kiên nhẫn.  Nếu bạn cần tiếp tục phục vụ gia đình bạn khi bạn thấy mỏi mệt, Người sẽ ban cho bạn sức mạnh.  Thậm chí khi bạn thấy quá sợ hãi đến nỗi không làm được gì cả, cứ nói với Chúa, Người sẽ giúp đỡ bạn.  Cứ tiến thêm một bước thôi và hãy xem Người cùng bước đi với bạn.

 

          “Lạy Chúa, hôm nay và mọi ngày con quyết tâm bước đi với Chúa.  Con tin rằng Chúa sẽ giúp con vượt thắng!”