Thứ Bảy tuần 16 Thường niên

Lễ thánh Mác-ta

 

Suy niệm Gio-an 11:19-27

 

Thưa Thầy, có.  Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô.  (Gio-an 11:27)

 

          Thoạt đầu khi nghĩ tới thánh nữ Mác-ta, có lẽ chúng ta nhớ ngay đến câu chuyện chị Mác-ta tất bật làm việc và cô em “chiêm niệm” Ma-ri-a không lo giúp chị trong công việc bếp núc (Lu-ca 10:38-42).  Có lẽ nhiều người chúng ta cảm thấy tội nghiệp cho chị Mác-ta khi Chúa Giê-su trách chị.

          Nhưng hôm nay trong ngày lễ kính thánh Mác-ta, chúng ta nghe đọc một câu chuyện khác.  Chúng ta không gặp một Mác-ta bận rộn, một Mác-ta phàn nàn hay một Mác-ta lo lắng.  Nhưng chúng ta gặp một Mác-ta vững vàng, tin tưởng đi ra gặp Chúa Giê-su và tuyên xưng đức tin vào Người ngay cả lúc đang ưu phiền.  Chị Mác-ta đã thay đổi rồi.

          Nhưng sự thay đổi đã xảy ra thế nào?  Chị đã “tin” (Gio-an 11:27).  Chúng ta cũng có thể thay đổi như vậy.

          Đức tin của chị Mác-ta không phải là biến cố nhất thời, nhưng là đức tin phát triển dần dần trong sự hiểu biết Chúa Giê-su là Đấng nào và thế nào là tín thác nơi Người.  Trong tình huống em trai mình bị bệnh và chết, đức tin của chị Mác-ta đã lớn dần khi chị thưa với Chúa Giê-su và chú ý lắng nghe Người.  Chị biết Người là Đấng Cứu Độ đã được sai xuống trần gian này.  Chị tin rằng Người có thể chữa lành người em đau ốm của các chị, nhưng chị không hiểu tại sao Chúa Giê-su đã chủ ý đến trễ.  Cho nên chị bày tỏ sự bối rối của chị với Chúa.

          Chị Mác-ta biết La-da-rô sẽ sống lại trong ngày tận thế, nhưng chị không chắc chắn về điều Chúa Giê-su có thể làm “ngay bây giờ” (Gio-an 11:22).  Chị chỉ muốn ở bên Người.  Cho nên Chúa Giê-su đã nhân dịp này nói với chị, kiên nhẫn hỏi chị những câu hỏi để giúp chị xét lại tâm hồn.  Rồi có lẽ bỡ ngỡ về chính mình, chị có thể thưa với Chúa:  “Thưa Thầy, có.  Con vẫn tin” (11:27).  Sau đó chị chạy đi để giúp cô em cũng có được cùng một cơ hội tuyên xưng đức tin.

          Đức tin của chúng ta phát triển theo cùng một cách tăng tiến.  Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy tín thác nơi Người.  Chúng ta biểu lộ lòng tin yếu kém:  “Con tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của con”, và nói với Chúa những điều chúng ta không hiểu (Mác-cô 9:24).  Rồi Chúa sẽ dẫn chúng ta từng chút một để chúng ta hiểu biết đầy đủ hơn Người là Đấng nào.

          Vậy bạn đừng sợ hỏi Chúa Giê-su.  Hãy nói với Người điều gì bạn không hiểu rõ.  Hãy hỏi Người đâu là bước nhỏ kế tiếp Người muốn bạn bước tới, rồi cố gắng tuân phục Người.  Sau đó cứ trở lại và hỏi Người.  Dần dần tia lửa đức tin của bạn sẽ biến thành ngọn lửa bừng cháy.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin vào Chúa.  Xin Chúa giúp con bước bước kế tiếp”.