Thứ Hai tuần 16 Thường niên

Suy niệm (Thánh Vịnh) Xuất Hành 15:1-6

 

Tôi xin hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng.  (Xuất Hành 15:1)

 

          Khoan đã.  Trước khi bạn đọc sang câu khác, hãy ngừng lại và nhớ đến một trong những kỷ niệm đẹp nhất của bạn – có thể là ngày cưới hoặc ngày ra trường hay ngày đứa con đầu tiên của bạn ra đời.  Bạn hãy ngồi một chút để ôn lại.  Chẳng phải giống như bạn đang trở về lúc đó sao?  Chẳng phải kỷ niệm ấy làm cho tâm hồn bạn như nhẹ nhàng hơn một chút sao?

          Bài đọc 1 hôm nay mô tả một thời điểm trong lịch sử dân Ít-ra-en thật là hùng mạnh mà dân Do-thái ngày nay vẫn còn ăn mừng:  đó là ngày Thiên Chúa đã xẻ đôi Biển Đỏ làm hai và cứu dân Người khỏi tay người Ai-cập.  Câu chuyện này là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa đã tuyển chọn họ làm dân riêng của Người.  Câu chuyện ấy cũng nhắc nhở họ rằng không có dân tộc nào khác trên mặt đất này đã nhận được nhiều phúc lành và ân sủng của Thiên Chúa hơn là họ (Đệ Nhị Luật 4:7).  Biến cố ấy đem lại cho họ can đảm trước thử thách, soi sáng họ luôn vâng phục Thiên Chúa và khích lệ họ quay về với Thiên Chúa mỗi khi họ sa ngã phạm tội.

          Vậy đâu là những thời điểm “xuất hành” trong lịch sử của bạn với Chúa?  Giống như việc tách đôi Biển Đỏ là biến cố nền tảng đối với dân Ít-ra-en, sự chết và phục sinh của Chúa Giê-su là nền tảng cho tất cả chúng ta.  Chính nhờ thập giá mà Chúa Giê-su đã cứu chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và mở cửa thiên đàng cho chúng ta.  Nhưng cũng có những thời điểm Xuất hành cá nhân mà mỗi người chúng ta đều có thể nhận thấy.  Có lẽ bạn đã cảm thấy Chúa rất gần gũi bạn trong một lần bạn cầu nguyện đặc biệt.  Hoặc có thể khi bạn tìm được ân sủng giúp bạn tha thứ cho một người làm bạn bị tổn thương.  Hay có thể một bài giảng thật cảm động trong Thánh lễ đã giúp bạn cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa một cách mới mẻ.

          Người ta cũng dễ dàng không nhận ra những ân phúc này.  Nhưng gương dân Ít-ra-en kể lại những việc lạ lùng có thể giúp ích cho bạn.  Nhớ lại những cách Chúa đã tỏ ra tình yêu cho chúng ta có thể làm trái tim chúng ta nhạy cảm hơn.  Nhớ lại như thế cũng giúp chúng ta được đầy lòng biết ơn và nhắc nhở chúng ta rằng Chúa có một kế hoạch hoàn hảo dành cho chúng ta ngay giữa những thử thách.

          Vậy bạn hãy cảm tạ Chúa đã ban cho bạn ký ức.  Hãy sử dụng nó!  Hôm nay bạn hãy dành ít phút để nhớ lại vài ba ơn phúc lớn lao nhất Chúa ban.  Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong những khung cảnh quá khứ ấy.  Hãy nhớ lại bạn đã cảm thấy thế nào, đã suy nghĩ điều gì và Chúa đã làm điều gì.  Rồi bạn hãy “hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng” (Xuất Hành 15:1)!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì tất cả những điều Cha đã làm cho con!”