Thứ Sáu tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:18-23

 

Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu.  (Mát-thêu 13:23)

 

          Suốt gần một thế kỷ, Sherlock Holmes đã nổi tiếng nhờ những khả năng diễn dịch phi thường của ông.  Trong câu chuyện “A Scandal in Bohemia” (Một gương xấu tại Bohemia), chúng ta nhận ra điều làm cho ông khác biệt.  Có một lúc Holmes hỏi ông Watson có bao nhiêu bậc thang đi lên căn lầu của ông ta.  Watson không trả lời được, mặc dù ông đi lên đi xuống hàng trăm lượt.  Holmes nói:  “Này anh Watson, anh nhìn, nhưng anh không quan sát”.

          Dụ ngôn Chúa Giê-su nói về người gieo giống dạy chúng ta một bài học tương tự.  Giống như có sự khác biệt giữa nhìn và quan sát, có sự khác biệt giữa nghe và hiểu.  Dụ ngôn nói đơn giản là Thiên Chúa ban cho mọi người cơ hội để nghe lời Người, nhưng không phải mọi người đều nghe giống như nhau.  Có những người đem lời Chúa vào trong tâm hồn, còn người khác thì không, cho nên có sự khác biệt trong kết quả do lời Chúa đem lại cho đời sống họ.  Những ai lắng nghe sẽ “hiểu” được lời trong tâm hồn họ, còn những ai chỉ “nghe” thôi sẽ thấy bối rối và bị thương tổn.

          Tuy nhiên cách hiểu ấy không phải là điều tự nhiên chúng ta có được.  Nhưng nó đến với chúng ta nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.

          Vậy khi bạn đọc một đoạn Kinh Thánh, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần mở lời ấy ra cho bạn.  Đừng lướt qua đoạn sách thánh ấy.  Nhưng hãy chìm đắm trong đoạn sách ấy, thậm chí có khi mất dăm phút cho một câu ngắn thôi.  Bạn có thể đọc lớn lên vài ba lần hoặc hình dung ra khung cảnh.  Rồi bạn hãy hỏi đâu là những điều Chúa Thánh Thần muốn tỏ ra cho bạn về đoạn sách thánh.

          Sau đó bạn hãy suy nghĩ một ít phút.  Trước hết, phần nào trong bài đọc rung động nhất đối với bạn?  Có thể bạn muốn gạch dưới phần ấy hay viết lại trong nhật ký thiêng liêng của bạn.  Thứ hai, phần đặc biệt ấy nói với bạn điều gì?  Nếu bạn cảm nhận rằng Chúa yêu thương bạn hoặc bạn được tràn đầy hy vọng về một tình huống khó khăn, thì đó có thể là do Chúa Thánh Thần!

          Chúa Thánh Thần thật là khôn ngoan!  Cho nên bạn hãy để Người dẫn dắt bạn nhờ lời Chúa và giúp bạn sống lời Chúa.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con hiểu lời Chúa, không phải chỉ bằng đầu óc con, mà bằng cả trái tim con.  Xin giúp con đem lời Chúa ra thực hành”.