Thứ Tư tuần 16 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 16:1-5, 9-15

 

Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn.  (Xuất Hành 16:4)

 

          Một quà tặng có thể biểu lộ rất nhiều về người cho quà tặng. Thí dụ bạn thử nghĩ xem, bà nội bạn là người đã lựa món quà sinh nhật “hoàn hảo” cho bạn.  Món quà thật tuyệt vời, nhưng tuyệt vời hơn thế nữa chính là cố gắng bà nội đã bỏ ra để tìm kiếm món quà ấy.

          Man-na, phép lạ bánh Thiên Chúa đã ban cho dân Ít-ra-en trong những năm họ sống ở sa mạc cũng có thể cho chúng ta biết thật nhiều về Người.  Nó cho thấy rằng…

 

          * Thiên Chúa là Đấng trung thành.  Người ban man-na mỗi buổi sáng trong bốn mươi năm thời gian dân Ít-ra-en ở trong hoang địa.  Mỗi đêm khi đi ngủ, dân chúng tin rằng man-na mới sẽ lại xuất hiện vào buổi sáng mai.  Thiên Chúa không mỏi mệt hoặc bỏ mất một ngày nào.  Người không khi nào quên ban cho họ.

          *  Thiên Chúa là Đấng quảng đại.  Thiên Chúa đã nuôi dân Ít-ra-en cả khi họ kêu trách Người.  Người đã nuôi họ cả sau khi họ đã quay lưng lại với Người và thờ lạy con bò bằng vàng.  Người đã không rút lui.  Người đã nhân từ ban cho họ lương thực cần thiết, bất kể họ có biết ơn, thậm chí có tuân phục Người hay không.

          *  Thiên Chúa là Đấng hiện diện trong mọi sự thường ngày.  Người cho man-na mưa xuống lúc sương mai;  man-na trông không có gì là đặc biệt.  Kinh Thánh nói rằng man-na “như hạt ngò và trông nó như nhựa hương” (Dân số 11:7).  Dù nó là gì thì Thiên Chúa cũng đã sử dụng những gì được coi là bình thường để ban cho dân Người từng ngày.

                   

          Giống như dân Ít-ra-en đã nhận được man-na từ trời xuống, chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, là “bánh thật bởi trời” (Gio-an 6:32).  Nếu man-na có thể dạy chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng nào, thì Thánh Thể, hồng ân chính Thiên Chúa trao ban thân mình, sẽ cho chúng ta thấy về Người nhiều hơn biết bao nhiêu nữa?

          Vậy trong giờ cầu nguyện hôm nay, bạn hãy xem Bí tích Thánh Thể cho bạn biết về Cha trên trời của bạn:  Người khiêm nhường;  Người hiện diện dưới hình bánh và rượu “thường ngày” chứ không khoa trương.  Người trung thành;  Người hiến thân cho bạn mỗi ngày trong Thánh lễ.  Người quảng đại;  Người ban cho bạn lương thực bởi trời, không phải như một phần thưởng cho những gì bạn đã làm, nhưng vì Người yêu thương bạn và muốn nâng đỡ bạn.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con Chúa Giê-su, bánh hằng sống bởi trời”.