Thứ Bảy tuần 17 Thường niên

Suy niệm Lê-vi 25:1, 8-17

 

Đó là thời kỳ toàn xá.  (Lê-vi 25:10)

 

          Bạn có biết là ý tưởng về thời kỳ toàn xá thực sự được ấn định ngay từ thời Xuất Hành không?          Thiên Chúa đã dạy dân Ít-ra-en phải giữ năm toàn xá cứ năm mươi năm một lần sau khi họ đã định cư tại Đất Hứa.  Năm toàn xá được chỉ định là thời kỳ đất đai được hưu canh, nô lệ được tự do và mọi tội lỗi cũng như nợ nần đều được tha.  Thời kỳ đó cũng phải là một nhắc nhở về lòng nhân lành của Thiên Chúa đối với dân Người và là lời mời gọi họ hãy đối xử nhân từ với nhau.

          Trong những lần Giáo Hội cử hành năm toàn xá, chúng ta cũng có thể nói rằng giờ đây mình đang sống trong một tình trạng toàn xá vĩnh viễn nhờ thập giá và sự phục sinh của Chúa Giê-su.  Ơn tha tội luôn được dành sẵn cho chúng ta;  việc chữa lành linh hồn lẫn thể xác cũng luôn là điều khả thi;  lòng Chúa thương xót luôn có thể được ban cho mọi người và mọi nơi.  Giờ đây chúng ta có thể nghỉ ngơi khỏi lao động vất vả.

          Ý tưởng về năm toàn xá tự nhiên đã mang ý nghĩa cử hành, bởi nói cho cùng, nguyên ngữ của từ “jubilee” có cùng một gốc với từ “mừng vui”.  Vậy thì tại sao nhiều người chúng ta lại đang sống như là dưới đám mây mù bao phủ?  Đâu là vui mừng?  Đâu là tự do?

          Thiếu vắng niềm vui và tự do có lẽ là một trong những kế sách to lớn và nguy hiểm nhất của ma quỷ.  Đã có lần Chúa    Giê-su gọi ma quỷ là “kẻ lừa dối” và là “tên trộm” (Gio-an 8:44; 10:10).  Hằng ngày nó thì thầm vào tâm trí chúng ta những tư tưởng gây chán nản, chia rẽ và áp bức.  Nó muốn thuyết phục chúng ta rằng tội lỗi chúng ta quá nặng nề đến nỗi Chúa không thể tha thứ hoặc chúng ta phải rất vất vả mới chiếm được lòng yêu thương của Thiên Chúa.  Nó cố gắng làm chúng ta không thể nhận ra ân sủng và sức mạnh luôn dành sẵn cho con cái Thiên Chúa.  Nếu nó cướp đi được niềm vui khỏi chúng ta, thì việc nó cầm giữ người khác ở lại trong bóng tối sẽ dễ dàng hơn nhiều.

          Vậy bạn đừng tin những lời dối trá ấy nhé!  Nếu bạn muốn cảm nghiệm thời kỳ toàn xá, hãy nắm vững những chân lý được đặt làm nền móng cho việc cử hành năm toàn xá.  Hãy tưởng tượng Chúa Giê-su nói với bạn:  “Còn Ta, Ta cũng không lên án con đâu” (Gio-an 8:11).  Bạn hãy lắng nghe Người bảo đảm rằng không gì có thể tách biệt bạn ra khỏi tình yêu của Người (Rô-ma 8:39).  Hãy biết rằng Chúa Giê-su đã gọi bạn là con của Người (1 Gio-an 3:1).  Vậy bạn hãy vui lên!  Tất cả thời kỳ toàn xá là của bạn!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con vui mừng trong Chúa và trong sức mạnh của tình yêu Chúa!”