Thứ Hai tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:31-35

 

Nước Trời giống như chuyện hạt cải.  (Mát-thêu 13:31-31)

 

          Đã bao giờ bạn thấy hạt cải chưa?  Đó là một hạt nhỏ li ti, lớn hơn đầu cây kim một chút.  Nhưng nó mọc lên thành một bụi có thể cao tới gần bảy mét và rộng gần mười mét.  Chúa Giê-su dùng hạt cải nhỏ bé này để nói lên một nguyên tắc thiêng liêng sống động:  Thiên Chúa có thể thực hiện những việc vĩ đại với những khởi đầu nho nhỏ.

          Thánh I-nhã Loyôla chúng ta mừng lễ hôm nay đã từng mơ ước hoàn thành được những việc cao cả, không phải cho Chúa nhưng cho bản thân ngài.  Những tham vọng binh nghiệp đã bị cắt đứt do một trái cà-nông đập nát một chân của ngài.  Thế là I-nhã nằm đấy mà mong chờ danh tiếng và của cải.  Nhưng ngài đã nhận ra được một điều gì khác biệt.  Mỗi khi nghĩ tới thành công trần thế, ngài cũng cảm thấy phấn khởi, nhưng cảm nghĩ ấy lại chóng qua.  Rồi khi suy gẫm cuộc đời Chúa Giê-su và các thánh, ngải lại cảm nhận được một niềm vui sâu xa và lâu dài hơn.  Ngài tự hỏi:  “Nếu như tôi làm được những điều Phanxicô hoặc Đaminh đã làm thì sao?” Những chuyển động nhỏ bé này trong tâm hồn I-nhã là những khởi đầu cho việc hối cải của ngài:  những hạt cải nhỏ xíu đã mọc thành một cuộc đời phụng sự Chúa Ki-tô và Giáo Hội.  Qua năm tháng, hội dòng của ngài với các Giê-su hữu đã phát triển thành một bụi cây lớn mang lại hoa trái cho năm châu bốn bể.

          Có khi nào bạn nghĩ:  “Tôi là kẻ chẳng mấy hữu dụng cho Thiên Chúa” không?  Không đúng đâu!  Bạn cũng là một “hạt cải” giống như thánh I-nhã vậy.  Cùng một Thánh Thần ở trong bạn, nên bạn cũng có đầy khả năng để biến đổi thế giới giống như các vị thánh đã làm.  Có lẽ các thánh đều cảm thấy mình chẳng bao giờ làm đủ cho Chúa, nhưng bạn cứ xem tất cả những gì các ngài đã hoàn thành thì biết!  Dù bạn chỉ biết một việc là cầu nguyện cho những người đang đau khổ, thì bạn cũng tạo được một hiệu quả lớn lao rồi.

          Giống như hạt cải nhỏ bé, những lựa chọn hằng ngày của bạn như cầu nguyện, giúp đỡ một người trong gia đình, hoặc tha thứ cho một người, đều có thể phát triển.  Chúa Giê-su không coi thường hạt cải chỉ vì nó bé nhỏ, và Người cũng không bỏ sót đức tin hoặc việc phục vụ của bạn đâu.  Người nhìn thấy lòng quảng đại của bạn và Người vui lắm.  Người thấy rõ tiềm năng của hạt cải ấy và Người giúp nó mang lại hoa trái dồi dào.

          Từ Mẹ Ma-ri-a cho đến các thánh như I-nhã, Mẹ Tê-rê-xa Calcutta, Thiên Chúa đã dùng những hạt giống nhỏ bé ấy để biến chúng thành những cây đại thụ biểu dương ân sủng Người.  Không phải chỉ có các thánh thôi đâu.  Vị linh mục trong giáo xứ bạn, thầy giáo trong thành phố bạn, thậm chí người ngồi trước mặt bạn trong Thánh lễ, tất cả đều là những “hạt cải” quý giá Chúa đang vun trồng đấy.

          Và cả bạn nữa.

 

          “Lạy Chúa, này con đây.  Xin giúp con đem lại hoa trái cho Chúa”.