Thứ Sáu tuần 17 Thường niên

Suy niệm Lê-vi 23:1, 4-11, 15-16. 27, 34-37

 

Khi các ngươi vào đất Ta ban cho các ngươi… (Lê-vi 23:10)

 

          Dù cố gắng hết sức, chúng ta vẫn không thể làm chủ được mọi sự xảy ra trong cuộc đời mình.  Từ những lắt léo chính trị cho đến những cơn giông bão bất ngờ, một số điều vẫn xảy ra bất kể chúng ta có làm gì để ngăn ngừa.  Chỉ Thiên Chúa mới có thể tiên báo chính xác những gì sẽ xảy ra hoặc không xảy ra.  Chúa đã thực hiện việc này trong bài đọc 1 hôm nay lúc Người bảo dân chúng:  “Khi các ngươi vào đất Ta ban cho các ngươi, và tới mùa gặt hái, thì phải đem đến cho tư tế một bó lúa, sản phẩm đầu mùa của các ngươi” (Lê-vi 23:10).  Bạn hãy lưu ý là Người phán rằng khi các ngươi vào đất Ta ban cho các ngươi, chứ không phải là nếu các ngươi.

          Hằng trung thành giữ lời hứa, Thiên Chúa biết rằng dân Ít-ra-en sẽ vào Đất Hứa.  Đổi lại, Người chỉ xin họ hãy tỏ lòng tín thác Người, được biểu lộ bằng cách dâng một bó lúa trong ngày hội lớn của Do-thái.  Bó lúa là hoa quả đầu mùa của họ (Lê-vi 23:10).  Họ không cần phải đợi cho đến khi gặt hái xong;  nhưng họ phải biểu lộ niềm tin rằng Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho tất cả thời gian còn lại của mùa gặt hái.

          Nhưng vào những năm hạn hán hoặc mất mùa thì sao, khi dân Ít-ra-en phải vất vả để nhận ra những phúc lành của Thiên Chúa?  Chắc chắn khi ấy sẽ khó mà tín thác nơi Chúa.  Nhưng đó chính là điều làm cho của lễ hiến dâng có giá trị hơn.

          Chúng ta có thể thấy khó khăn khi những người thân của mình phải tiếp tục phấn đấu, dù chúng ta có cầu nguyện hoặc không biết tìm cách nào để thoát khỏi tình huống đau khổ.  Giống như dân Ít-ra-en, có thể chúng ta sẽ thắc mắc liệu Chúa có trung thành không.  Cho nên làm sao chúng ta có thể “đem đến bó lúa” hoặc tiếp tục tín thác nơi Chúa?  Xin thưa bằng cách nhớ lại Chúa đã trung thành như thế nào trong quá khứ.  Hãy sử dụng câu chuyện đời mình như khởi điểm, rồi hãy tuyên xưng như tác giả Thánh Vịnh đã làm:  “Tôi tin rằng tôi sẽ được thấy lòng nhân lành của Đức Chúa” (Thánh Vịnh 27:13).

          Có lẽ nhiều lần đức tin của bạn đã gục ngã, nhưng vào thời điểm này, bạn hãy quyết định đem đến cho Chúa một bó lúa của lòng tín thác.  Bạn thử tưởng tượng Người đáp lại:  “Khi Ta nhậm lời con cầu xin…”  Chúa biết Người đang làm gì.  Người đã đi qua thời điểm “nếu” và bước vào giai đoạn “khi”.  Người đang ban cho bạn những phương cách bạn chưa thấy được.  Cho nên hãy tin như vậy và hãy cảm tạ Chúa về điều bạn tin, thậm chí cả khi bạn không thể nhận ra.  Có lẽ bạn không thấy hết được mọi chi tiết trong kế hoạch của Chúa, nhưng Chúa biết rất rõ.  Người sẽ không bỏ rơi bạn đâu.

 

          “Lạy Chúa, trong niềm tin, con phó thác mọi lo lắng sâu xa nhất của con cho Chúa”.