Thứ Bảy tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 17:14-20

 

Sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.  (Mát-thêu 17:20)

 

          Khi đọc sách Tin Mừng Mát-thêu, chúng ta nhận ra rằng các tông đồ là một nhóm người rất đặc biệt.  Chắc chắn họ phải được ưu huệ lắm nên mới đến được với Chúa Giê-su.  Họ đã chứng kiến Người gần như tay không nuôi sống năm ngàn người.

          Họ đã thấy Người đi trên mặt biển hồ.  Họ đã nghe tất cả giáo lý của Người.  Mấy người trong họ còn được chứng kiến cuộc hiển dung của Người trên núi.  Có lẽ bạn cho là giờ đây họ đã biết được mọi bí quyết của Người, ấy thế mà họ vẫn không chữa lành nổi đứa con trai của một người đến xin họ.  Vậy họ còn thiếu điều gì nữa?  Tại sao họ không vận động được đức tin mà Chúa Giê-su mong chờ nơi họ?

          Trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải phân biệt và khẳng định rằng không phải chỉ có mình Thiên Chúa giữ độc quyền chữa lành, nhưng Người cũng ký thác sứ mệnh ấy cho những người không hoàn hảo.  Khác với một số người giám thị mà chúng ta biết, Chúa Giê-su không mong đợi các tông đồ của Người làm được mọi sự ngay ban đầu.  Người hoàn toàn vui lòng để cho họ làm phép lạ và Người làm thế vì một lý do.  Nếu không để họ nếm mùi thất bại, họ sẽ tiếp tục dựa vào bản thân họ hơn là vào tình yêu và sức mạnh của Chúa.

          Giống như các tông đồ, chúng ta phải học hỏi đức tin theo cùng một cách thức.  Đức tin không phải là một kỹ thuật hoặc điều gì chúng ta tự động lãnh nhận được.  Nhưng đức tin là một diễn trình té ngã và chỗi dậy trong tình yêu với Chúa Giê-su.  Càng biết Chúa nhiều hơn, chúng ta càng sẵn sàng đón nhận những liều lĩnh vì Người hơn.  Chắc chắn tin là sẽ sa ngã nhiều lần, nhưng chúng ta đừng bao giờ coi những sa ngã ấy là những thất bại.  Hạt cải đức tin không trổ bông trong tích tắc đâu.  Nhưng nó phát triển dần dần khi chúng ta tiếp tục tiến tới trong tín thác và xem Chúa dẫn chúng ta đến đâu.

          Chính thánh Phê-rô cũng dạy chúng ta hãy thêm vào đức tin chúng ta lòng kiên nhẫn (2 Phê-rô 1:6).  Nếu bạn cầu nguyện cho một người mà chẳng thấy có gì xảy ra, thì đừng vội ngưng!  Nếu bạn thấy mình sa lầy trong một lãnh vực tội lỗi và mệt mỏi vì thấy thói quen xấu vẫn trở lại, thì đừng vội thất vọng.  Trái lại, hãy kiên trì cho đến khi bạn nhìn thấy chiến thắng Chúa dành cho bạn.  Người sẽ ban cho bạn triều thiên công chính, dù mỗi lần chỉ có một viên đá quý đính kèm thôi.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con tránh được thái độ muốn được hoàn hảo trọn vẹn.  Xin giúp con đừng sợ hãi tin vào lời Chúa hứa và luôn sẵn sàng tiến bước trong đức tin”.