Thứ Hai tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 14:13-21

 

Chính anh em hãy cho họ ăn.  (Mát-thêu 14:16)

 

          Thật là một sự đảo ngược gây kinh ngạc!  Trong hầu hết những câu chuyện Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giê-su muốn các môn đệ Người hãy để ý đến những nhu cầu của những người chung quanh, những người như “chiên không có người chăn” (Mát-thêu 9:36).  Nhưng hôm nay, chúng ta lại thấy các môn đệ nói với Chúa Giê-su về đám đông dân chúng đang bụng đói.

          Tuy nhiên trong một sự đảo ngược bất ngờ, Chúa Giê-su lại xoay trách nhiệm sang cho Nhóm Mười Hai:  “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mát-thêu 14:16).  Thầy không phải là người duy nhất có thể làm những việc này;  anh em cũng có thể chăm sóc cho họ nữa.

          Chắc chắn câu trả lời của Chúa Giê-su đã làm cho các môn đệ ngạc nhiên.  Một chút lương thực họ đang có không thể nào đủ.  Nhưng Chúa Giê-su không chối bỏ sự đóng góp của họ.  Trái lại, Người đưa họ vào trong phép lạ Người sắp làm, bằng cách trao cho họ việc phân phát lương thực.

          Chính anh em hãy cho họ ăn.  Anh em làm được điều ấy.  Có thể đó không phải là điều bạn muốn nghe khi bạn dâng lên Chúa những lời cầu xin.  Có lẽ bạn cầu nguyện cho một người bạn đang gặp khó khăn.  Giống như các môn đệ Chúa, bạn quan tâm, nên bạn mới cầu xin Chúa Giê-su can thiệp.  Bạn xin Người thực hiện một thứ phép lạ nào đó và xét trên một phương diện, việc ấy có ý nghĩa đối với bạn.  Nhưng sẽ ra sao nếu Chúa Giê-su sai bạn trở lại với người bạn ấy và Người bảo bạn hãy chăm sóc cho họ, giống như Người đã bảo các tông đồ?

          Dù chúng ta thường không nghe Chúa Giê-su nói điều gì giống như vậy, thì đây là điều Người sẽ làm khi phép lạ xem ra không nhất thiết phải có.  Người sẽ mời bạn đóng vai Đức Ki-tô trong tình huống đó.  Bạn hãy nhớ, Người đã ban cho bạn Thánh Thần là chủ ý nhắm tới một mục đích.  Quả thực Người muốn bạn tham gia vào sứ mệnh của Người trong thế giới!  Người ưa thích sử dụng dân Người theo những cách thức sáng tạo và bất ngờ, để thực hiện những phép lạ chúng ta hằng mong mỏi.

          Đúng vậy, Chúa Giê-su không đòi bạn phải làm hết mọi việc hơn cả công việc Người bảo các môn đệ hãy cho dân chúng ăn.  Nhưng Người chỉ muốn bạn làm một số việc nào đó thôi.  Vậy bạn hãy đem ân sủng Người vào trong mọi tình huống sợ hãi hay đen tối.  Bạn hãy làm tiếng nói của Người để ủi an kẻ bệnh tật.  Hãy mở vòng tay, mở con tim biết lắng nghe và mở bàn tay chắc chắn của bạn vì có quá nhiều người đang cần đến.  Bạn sẽ cho họ ăn mỗi lần bạn mở ra như vậy.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay xin Chúa trải rộng đức tin của con ra.  Khi con thấy ai thiếu thốn, xin Chúa cho con biết làm sao đem một phép lạ của tình yêu Chúa đến cho họ”.