Thứ Tư tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 15:21-28

 

Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.  (Mát-thêu 15:28)

 

          Bạn có tưởng tượng được điều gì đang xảy ra trong tâm trí các môn đệ, khi Chúa Giê-su chữa lành con gái người đàn bà Ca-na-an và đã khen ngợi đức tin của bà không?  Làm sao người đàn bà này lại đáng được người ta chú ý như vậy?  Bà là một người dân ngoại, sống ngoài vòng giao ước của Thiên Chúa với Ít-ra-en.  Chắc chắn có rất nhiều người Do-thái cần được Chúa để mắt trông đến.  Cho nên không lạ gì khi thấy các môn đệ thuyết phục Chúa Giê-su hãy đuổi bà ấy đi.  Nhưng Người không đuổi bà đâu.

          Có nhiều trường hợp khác trong sách Tin Mừng kể lại Chúa Giê-su ca ngợi đức tin của người dân ngoại là kẻ bị coi là ô uế.  Một thí dụ cho thấy, đó là viên sĩ quan Rô-ma đã thưa với Chúa:  "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”.  Chúa Giê-su ngạc nhiên về lòng tin của người này, nên Người trả lời:  "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế” (Mát-thêu 8:8, 10).  Hoặc chúng ta có thể nghĩ đến người đàn bà đau khổ vì bệnh băng huyết đã nhiều năm.  Bà tiến đến sau lưng Chúa Giê-su, chạm vào áo choàng của Người và bà được chữa lành.  Quay lại bà, Chúa Giê-su nói:  “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mác-cô 5:34).  Cả viên sĩ quan ngoại giáo lẫn người đàn bà bị băng huyết là những kẻ bị coi là ô uế, thế mà Chúa Giê-su lại khen ngợi họ và đặc biệt để tâm đến họ.

          Khi đề cao những người như vậy, Chúa Giê-su không chỉ chữa lành những tâm hồn tuyệt vọng mà thôi, nhưng Người còn cho các môn đệ thấy đức tin và lòng tín thác là chìa khóa giúp cảm nghiệm được quyền năng của Chúa.  Kề cận với Chúa không phải là điều quan trọng, và cho dù biết đạo lý nhiều hơn người khác cũng chẳng làm được gì khác.  Nhưng quan trọng hơn mọi sự, chính thái độ sẵn sàng của một người mới tạo được sự khác biệt.

          Bài đọc hôm nay dạy chúng ta rằng Chúa Giê-su đón nhận bất cứ ai đến với Người với tâm hồn mở rộng, khiêm nhường và đầy ao ước.  Nếu những kẻ ngoại đạo như người đàn bà Ca-na-an và viên đại đội trưởng Rô-ma đã gặp được lòng thương xót khi họ đến với Chúa Giê-su, thì chắc chắn chúng ta cũng có thể làm như vậy!  Chúa Giê-su không kỳ thị ai.  Hai tay Người mở rộng sẵn sàng đón chúng ta hết thảy.  Mong chúng ta hãy theo gương người đàn bà có đức tin mạnh mẽ này.  Mong chúng ta gặp được niềm hy vọng và ơn soi sáng qua thái độ sẵn sàng của người dân ngoại vô danh, khiêm nhường và kiên nhẫn kia!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con thật bất xứng trước lòng thương xót của Chúa, nhưng con cầu xin trong đức tin.  Xin Chúa chỉ phán một lời thì con sẽ được chữa lành”.