Thứ Tư tuần 19 Thường niên

Suy niệm Đệ Nhị Luật 34:1-12

 

Khi chết, ông Mô-sê thọ một trăm hai mươi tuổi, mắt không mờ, khí lực không giảm.  (Đệ Nhị Luật 34:7)

 

          Bạn có biết là theo Kinh Thánh, khi nhìn thấy bụi gai bừng cháy, ông Mô-sê đã tám mươi tuổi rồi không?  Chúng ta hãy nói về một ơn gọi trễ muộn!  Ông Mô-sê đã cao tuổi khi bắt đầu mối tương quan với Thiên Chúa, tuy nhiên ông vẫn hoàn tất được rất nhiều công việc.  Ông đã dẫn dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập, hành động như người cai trị, xét xử và dẫn đường khi dân chúng cư ngụ trong sa mạc, rồi ông trở thành người ban hành lề luật vĩ đại nhất Ít-ra-en.

          Giờ đây ông Mô-sê đang chờ đợi cái chết.  Thế mà sau bao năm như vậy, mắt ông và lòng tin của ông vẫn “không mờ không giảm”.  Quả thực đây là cách tuyệt vời mô tả một con người đã bước đi cùng Thiên Chúa cho đến cùng!

          Ông Mô-sê là một gương sáng về những hoa trái mà những anh chị em lớn tuổi của chúng ta đã mang lại.  Ông cho chúng ta thấy rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu phụng sự Chúa và những ai phục vụ Người trong tuổi già đều có thể tìm thấy niềm vui trong công việc của họ cũng như trở thành một ân phúc cho dân Chúa.

          Nếu bạn là một người cao niên, hãy biết rằng bạn có một kho tàng để cho đi.  Cứ nghĩ đến việc bạn đã học tín thác nơi Chúa khi bạn phải đối phó với những thử thách của tuổi già.  Hãy nghĩ đến cách bạn đã truyền đạt đức tin cho con cháu.  Hãy nghĩ đến mọi phương thức bạn đã đóng góp vào đời sống của giáo xứ.  Nhiều người trong số các bạn đang hoạt động trong tác vụ phò sự sống.  Nhiều người điều khiển lớp học hỏi Kinh Thánh.  Nhiều người phục vụ kẻ nghèo và đến với những người đau khổ.  Rất nhiều các bạn dự Thánh lễ hằng ngày, chầu Thánh Thể và đọc kinh Mân côi.  Nhờ lòng trung thành, các bạn nhắc nhở cho những anh chị em trong giáo xứ về sự trung thành của Chúa.

          Trong một thế giới thường quý trọng năng lực và nhiệt tâm của giới trẻ, người ta dễ dàng coi thường sự khôn ngoan của Chúa nơi những tôi tớ già lão của Người.  Bạn đừng sống như vậy nhé!

          Bạn có phải là người anh chị em luống tuổi trong Đức Ki-tô không?  Chúa yêu thương bạn và Giáo Hội cần đến bạn.  Có một chỗ quan trọng dành cho bạn giữa dân Chúa, giống như chỗ đứng của ông Mô-sê vậy.

          Bạn có phải là một người Công giáo trẻ không?  Khi gặp những giáo dân già cả trong giáo xứ, bạn hãy quyết tâm lắng nghe họ.  Hãy hỏi han họ về hành trình đức tin của họ.  Hãy quen biết họ thì bạn sẽ thấy mình học được thật nhiều từ nơi họ.  Với những “cặp mắt không mờ”, họ đã thấy được rất nhiều điều đấy!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì hồng ân Chúa ban đó là những anh chị em lớn tuổi”.