Chúa Nhật tuần 20 Thường niên

Suy niệm I-sai-a 56:1, 6-7

 

Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.  (I-sai-a 56:7)

 

          Khoảng năm 350 sau công nguyên, một vị giám mục quen thuộc và nổi tiếng tên là Gio-an Kim Khẩu đã giảng một loạt bài về bí tích Hôn phối.  Vị giám mục được các thư của thánh Phao-lô soi sáng để mô tả cho cộng đoàn của ngài hiểu nét đẹp của hôn nhân và đời sống gia đình.  Ngài gọi đó là con đường tuyệt vời dẫn đến sự thánh thiện.  Ngài nói về cách vợ chồng được kêu gọi để trở nên giống như Chúa Giê-su, tức là quảng đại hy sinh tất cả những gì mình có dành để cho nhau, cho gia đình và để yêu thương gia đình với cùng một tinh thần tận hiến Chúa Giê-su dành cho Giáo Hội Người (Ê-phê-xô 5:25).

          Thánh Gio-an Kim Khẩu nói với cộng đoàn ngài rằng Thiên Chúa muốn mỗi gia đình phải coi mình như một “giáo hội nhỏ”, một nơi thánh để Chúa Ki-tô được tôn kính và mỗi phần tử trong gia đình được nên thánh thiện hơn.  Ngài khích lệ dân chúng hãy giữ hôn nhân của họ trong trắng và bảo vệ con cái họ khỏi những ảnh hưởng thối nát của thế gian.  Hơn 1500 năm sau những bài giảng của thánh nhân, các nghị phụ Công Đồng Vatican II đã kêu gọi người Công giáo hãy coi gia đình mình là “giáo hội tại gia”.

          Chúa muốn tất cả chúng ta hãy coi nhà mình như là Giáo Hội thu nhỏ.  Mỗi nhà phải là nơi bình an và yêu thương, là nơi khiêm nhường và phục vụ.  Gia đình phải là nhà cầu nguyện, một nơi Chúa Giê-su được đón tiếp và tôn kính.

          Ước gì hết thảy chúng ta hãy kiên vững chống lại mọi triết lý muốn biến gia đình thành nơi thị tứ hoặc chỉ là những tình huống để sống còn.  Ước gì tất cả chúng ta đều tìm được những phương thức sáng tạo để đưa cầu nguyện vào nhà chúng ta, dù chỉ là cùng đọc một chục kinh Mân côi mỗi tối hoặc cùng nhau đọc một Thánh vịnh mỗi sáng.  Ước gì chúng ta quyết tâm biểu lộ lòng yêu thương và biết ơn đối với nhau bằng lời nói hay vòng tay êm ấm.

          Biến nhà chúng ta thành nhà cầu nguyện không đòi hỏi gì quá nhiều.  Chỉ cần chúng ta có một tấm lòng sẵn sàng và mở ra đón nhận ơn phúc của Chúa.  Dù nhiều lúc có những lầm lẫn sai phạm, chúng ta vẫn có thể chắc chắn mình sẽ tấn tới.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết phải yêu thương nhau như Chúa yêu thương Giáo Hội”.