Thứ Ba tuần 20 Thường niên

Suy niệm Thủ Lãnh 6:11-24

 

Chào chiến sĩ can trường!  Đức Chúa ở với ông.  (Thủ Lãnh 6:12)

 

          Kinh Thánh đầy những câu chuyện về những điều lạ lùng xảy ra khi Thiên Chúa phán.  Người phán:  “Hãy có ánh sáng”, liền có ánh sáng (Sáng Thế 1:3).  Người phán dạy hãy có trời đất là chúng được tạo dựng.  Người truyền cho thảo mộc mọc lên và sinh vật sinh sôi đầy trái đất là có như vậy.  Không có điều gì mà Người không làm được do lời nói từ miệng Người!

          Nhưng lời Thiên Chúa không chỉ mang chiều kích vũ trụ qua những biến cố tạo dựng.  Thí dụ trong bài đọc 1 hôm nay, sứ thần Chúa đã hiện ra với ông Ghít-ôn và gọi ông là chiến sĩ can trường.  Vào lúc ấy, Ghít-ôn chẳng có gì đặc biệt.  Ông giải thích:  “Ôi thưa Ngài, con lấy gì mà cứu Ít-ra-en?  Này dòng họ con thấp kém nhất trong chi tộc Mơ-na-se, mà con lại nhỏ nhất trong nhà cha con” (Thủ Lãnh 6:15).  Nhưng điều ấy không quan trọng.  Thiên Chúa đã ban cho ông một danh hiệu mới, rồi với danh hiệu ấy, ơn Chúa sẽ đổ xuống đầy tràn trên ông để ông chu toàn vai trò mới.  Trong sức mạnh của Chúa, ông Ghít-ôn tiếp tục cầm đầu một đám quân ô hợp cứu Ít-ra-en khỏi quân Ma-đi-an.

          Bạn có muốn biết những thí dụ khác về những cái tên mới do Thiên Chúa đặt mà ban ân sủng và sức mạnh của Người không?  Áp-ram là người không có con cái, đã trở thành Áp-ra-ham, nghĩa là cha của nhiều dân tộc.  Gia-cóp, kẻ tiếm vị, đã trở thành Ít-ra-en, nghĩa là kẻ thắng thế Thiên Chúa.  Si-môn, cây sậy, đã trở thành Phê-rô, đá tảng.  Có một khuôn mẫu như vậy phải không?  Vì số phận dân Chúa, mỗi kẻ trong số những người này đều khởi đi từ tầm thường đến phi thường, từ một địa vị yếu kém tới địa vị uy quyền và ảnh hưởng lớn.  Mỗi người đều phát huy trong danh hiệu mới và làm nên việc lớn cho nước Thiên Chúa.

          Khi lãnh nhận bí tích Thêm sức, nhiều người lấy tên một vị thánh làm gương sống cho mình.  Vậy bạn đã chọn tên thánh nào?  Những đức tính nào của vị thánh ấy đã gây ấn tượng cho bạn?  Có lẽ vị thánh này đã để lại cho bạn một gương mẫu noi theo.  Có lẽ ngay đến tên của vị thánh này đã đem lại những hy vọng và ước mơ cho đời bạn.  Phải, dù bạn chọn vị thánh vì bất cứ lý do nào, thì bạn hãy biết rằng Chúa tôn trọng việc chọn lựa của bạn.  Người đã nghe bạn nói và Người thổi sức mạnh Người vào trong bạn, để bạn có thể sống giống như vị thánh ấy.  Người nói với bạn tên vị thánh ấy ngay bây giờ, làm cho bạn thành một tạo vật mới.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con lắng nghe Chúa gọi tên con.  Lạy Chúa Giê-su, con muốn làm một việc lớn trong thế giới cho Chúa”.