Thứ Bảy tuần 20 Thường niên

Suy niệm Rút 2:1-3, 8-11;  4:13-17

 

Chúc tụng Đức Chúa, Đấng hôm nay đã không để cho bà phải thiếu người bảo tồn dòng dõi.  (Rút 4:14)

 

          Người ta dễ coi thường các người phụ nữ dân làng Bết-le-hem trong sách Rút.  Họ chỉ xuất hiện ngắn ngủi lúc khởi đầu và kết thúc câu chuyện, nhưng sự hiện diện của họ lại rất quan trọng đối với chúng ta.

          Xét theo bề mặt, vai trò của họ chỉ là đón bà Na-o-mi trở về Bết-le-hem sau khi chồng bà chết, rồi chúc mừng bà vì bà được thằng cháu đã mong đợi từ lâu.  Xem ra chỉ là một việc nhỏ, nhưng bối cảnh lịch sử lại cho chúng ta biết nhiều hơn nữa.  Kể từ khi chồng và các con trai bà Na-ô-mi qua đời, không để lại cho bà một người con cháu nào, thì bà đã phải phấn đấu về thái độ cay đắng đối với Chúa.  Đúng vậy, bà Na-o-mi đã từ bỏ cái tên của bà có nghĩa là “ngọt ngào”, rồi thay cho cái tên ấy, bà bảo mọi người hãy gọi bà là Ma-ra, tức là “cay đắng” (Rút 1:20).

          Đây chính là lúc các phụ nữ trong làng có một ảnh hưởng thật sâu đậm.  Đứng bênh vực cho bà Na-o-mi ở cuối câu chuyện, họ tuyên xưng lòng trung thành của Thiên Chúa dành cho bà.  Họ nói với bà:  “Chúc tụng Đức Chúa, Đấng hôm nay đã không để cho bà phải thiếu người bảo tồn dòng dõi”(4:14).  Thậm chí họ còn cùng nhau quyết định đích thân đặt tên cho đứa bé nữa.  Làm như các vị tổ mẫu này là những nữ ngôn sứ, loan báo lòng nhân lành của Thiên Chúa và giúp bà Na-o-mi nhìn cuộc đời mình theo cái nhìn của Thiên Chúa vậy.

          Giống như các phụ nữ Bết-le-hem, tất cả chúng ta đều có thể trở thành những tiếng nói ngôn sứ đối với nhau.  Chúng ta không cần phải có khả năng nhìn thấy tương lai để làm công việc này.  Nhưng chúng ta chỉ cần cố gắng giúp nhau nhìn cuộc sống chúng ta bằng con mắt đức tin.  Chúng ta có thể giúp một người nào đó nhận ra những đường lối Thiên Chúa chăm sóc họ khi chính họ không nhận ra được.  Chúng ta có thể giúp bạn bè nhìn lại những thử thách trong đời họ giúp họ nhận biết lòng nhân từ và quan phòng Chúa dành cho họ.  Chúng ta có thể làm cho họ những điều các phụ nữ kia đã làm cho bà Na-o-mi:  là giúp họ bỏ đi lòng cay đắng và lo âu mà đến với đức tin và sự phó thác cho Chúa.

          Trước hết, bạn có thể “thấy” rất nhiều điều.  Giống như bà Na-o-mi, có thể bạn chỉ thấy nào là thử thách lẫn những chật vật trong cuộc sống của họ.  Nhưng nếu bạn tiếp tục tìm kiếm những ơn phúc ẩn giấu, thì Chúa sẻ mở mắt bạn và giúp bạn nói nên lời, những lời khích lệ, an ủi và hy vọng mà ai cũng cần được nghe.

 

          “Lạy Cha, xin Cha dạy con nhận biết bàn tay Cha trong cuộc sống những người thân yêu của con”.