Thứ Hai tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 19:16-22

 

Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.  (Mát-thêu 19:22)

 

          Chàng thanh niên giàu có này suy nghĩ gì?  Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, đang đứng ngay trước mặt anh, mời gọi anh làm môn đệ Người.  Rồi người thanh niên bỏ đi.  Thật là bi thảm!  Tóm lại, anh ta thực sự là một người tốt.  Anh đã tuân thủ mọi điều răn;  anh đã thật cố gắng làm đẹp lòng Thiên Chúa.  Anh chỉ hỏi Chúa còn điều gì khác nữa anh phải làm .  Nhưng lời kêu gọi của Chúa Giê-su không có gì quá đáng.  Anh không thấy được là việc theo Chúa còn đáng giá gấp trăm ngàn lần hơn những gì anh đang có.

          Giả như anh quyết định theo Chúa Giê-su thì anh đã bắt đầu nhìn mọi sự cách khác rồi.  Tâm hồn anh sẽ thay đổi, rồi khi phải phấn đấu, anh sẽ có thể nói:  “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con!  Con muốn theo Chúa, nhưng dường như khó lắm”.  Rồi Chúa Giê-su sẽ kiên nhẫn hành động với anh, như Chúa đã hành động với các môn đệ khác là những người còn cách xa con đường trọn lành.  Anh sẽ trở thành một con người khác hẳn với con người trước đây.  Anh sẽ có được thật nhiều điều hơn những gì anh đã mất đi!

          Chúa Giê-su không muốn bất cứ ai trong chúng ta buồn rầu bỏ đi.  Người muốn chúng ta biết rằng chúng ta không đơn độc trên đường sám hối.  Không những chúng ta có nhau, mà còn có Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta.  Thánh Thần có rất nhiều điều dạy dỗ chúng ta và rất nhiều ân sủng đổ xuống chúng ta.  Nhưng muốn thân mật với Chúa Giê-su, chúng ta cần thời gian và tự nguyện.  Cần kiên nhẫn và quyết tâm tín thác vào quyền năng của Người giúp chúng ta tiến tới.  Cần có lòng tin tưởng, biết rằng nếu Chúa khởi sự điều gì tốt đẹp nơi chúng ta, Người sẽ hoàn tất (Phi-líp-phê 1:6).

          Không ai trong chúng ta đã hoàn tất cuộc hành trình.  Giống như người thanh niên giàu có, tất cả chúng ta đều phải đi xa hơn nữa.  Rồi cũng như người thanh niên giàu có, tất cả chúng ta phải lắng nghe Chúa Giê-su gọi chúng ta:  “Hãy theo Thầy”.  Chúng ta hãy tưởng tượng Người đang nói lời ấy với chúng ta ngay bây giờ.  Hãy nhìn vào mắt Người, không có gì là khắt khe cả, mà chỉ có tình yêu thôi.  Người biết bạn là một công trình đang tiến triển, và Người khích lệ bạn cứ tiếp tục bước tới.  Người muốn dẫn bạn đến bình an, vui mừng và tự do.  Cho nên bạn hãy bước theo Người;  đừng bỏ đi.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con không muốn bỏ Chúa mà đi.  Lạy Chúa, Chúa là kho báu của con!”