Thứ Năm tuần 20 Thường niên

Lễ kính thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ

 

Suy niệm Gio-an 1:45-51

 

Cứ đến mà xem.  (Gio-an 1:46)

 

          Bạn có nhận ra được sự khích động trong giọng nói của ông Phi-líp-phê khi ông gặp được ông Na-ta-na-en không?  “Chúng tôi đã gặp Ngài, đó là ông Giê-su con ông Giu-se, người Na-da-rét!”  Tuy nhiên Na-ta-na-en, cũng là thánh Ba-tô-lô-mê-ô, lại không mấy hào hứng về tin này.  “Thật hả?  Anh tưởng tôi cũng tin rằng Đấng Mê-si-a lại xuất thân từ làng Na-da-rét khỉ ho cò gáy ấy sao?”

          Rồi khi Na-ta-na-en đến gần, Chúa Giê-su nhìn vào tâm hồn ông.  Người không trách ông là kẻ hoài nghi hoặc tại sao lâu thế mới đến.  Người bỏ qua tất cả những điều ấy và nói về những ưu điểm nơi con người ông.  Việc ấy khiến ông thêm hiếu kỳ và ông đã nói với Chúa Giê-su nhiều hơn nữa cho đến lúc ông xác tín đây thực là Đấng Mê-si-a.

          Quả thực là sự thay đổi lớn lao!  Không còn mỉa mai nữa.  Không còn là kẻ mơ mộng, người thư sinh ngồi dưới gốc cây vả chuyên cần học hỏi Sách Thánh nữa.  Trái lại là một người môn đệ mới, một kẻ muốn đi theo Chúa Giê-su, một vị thánh tương lai sẽ được thấy trời mở ra đón nhận mình.  Na-ta-na-en đã được Chúa Giê-su thúc giục đến nỗi sau lễ Hiện Xuống, thánh nhân tiếp tục làm người mạnh dạn rao giảng Tin Mừng.  Ngài đã đi sang tận xứ Ác-mê-ni-a, tại đó người ta kể rằng ngài đã giúp cho vua Pôlymiô trở lại đạo.  Hành vi ấy đã đưa tới cuộc tử đạo của ngài.  Mọi sự đều được khởi đầu từ lúc ông bạn Phi-líp-phê đến tìm ngài.

          Nhiều người sẽ kể cho bạn biết rằng trong đời họ có ai đó đã ảnh hưởng lớn lao đối với đời sống đức tin của họ do chứng từ của người ấy.  Một người đã đến với họ ngay nơi họ đang sống và sánh bước với họ, dẫn họ đến với Chúa Giê-su.  Quả thực, nhiều vị thánh và những tư tưởng gia Ki-tô giáo, từ thánh Augustinô cho đến C. S. Lewis, đều nói với chúng ta rằng họ mắc nợ người khác món nợ đức tin, vì giống như Phi-líp-phê, người ấy đã mời họ “cứ đến mà xem!” (Gio-an 1:46).

          Bạn cũng có thể giống như Phi-líp-phê.  Bạn có thể nói với bạn bè hoặc người trong gia đình “cứ đến mà xem”.  Lời nói ấy có thể chỉ là chút can đảm thôi, nhưng Thánh Thần lại có thể bù đắp những gì bạn thiếu.  Bạn hãy nhớ, Chúa là Đấng có thể thay đổi tâm hồn;  bạn chỉ cần mời người ta đến với Chúa.  Cứ đem họ đến với Chúa Giê-su, rồi Người sẽ làm những gì còn lại.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa ban cho con ơn can đảm và ơn biết mời người ta đến mà xem Chúa”.