Thứ Sáu tuần 20 Thường niên

Sy niệm Mát-thêu 22:34-40

 

Ngươi phải yêu mến.  (Mát-thêu 22:37)

 

          Chắc chắn Chúa Giê-su làm cho những người Pha-ri-sêu phải ngạc nhiên.

          Thay vì dài dòng bàn luận về Lề Luật cũng như giải thích chi tiết điều răn trọng nhất, Chúa Giê-su chỉ trình bày thật đơn sơ.  Người không chú ý đến những khoản “đừng làm”, thí dụ đừng thờ ngẫu tượng, đừng làm việc ngày sa-bát, đừng giết người, đừng trộm cắp hoặc đừng nói dối.  Trái lại Chúa Giê-su chỉ rút ra tâm điểm của Lề Luật:  hãy yêu mến!

          Thực là cách tuyệt vời     giúp mỗi người chúng ta quyết định!  “Quyết định này có giúp tôi yêu mến Chúa hơn không?  Tôi có yêu thương người khác như tôi muốn được yêu thương không?”  Yêu thương đưa mọi sự lên một mức độ mới và cao hơn.  Vấn đề không phải là tránh tội;  cũng không phải là hãy giữ luật theo từng chữ.  Nhưng vấn đề là mọi việc chúng ta làm phải nhắm mục đích yêu thương như Chúa Giê-su đã yêu.

          Bà Rút là thí dụ diển hình về lời gọi yêu thương.  Chúng ta có thể quên rằng cô Oóc-pa, chị dâu của Rút, chẳng làm điều gì sai khi cô rời bà Na-o-mi để trở về với dân Mô-áp.  Bà Na-o-mi không ép buộc Oóc-pa phải ở lại với bà, và chắc chắn cô Oóc-pa sẽ được hạnh phúc hơn khi sống với dân của cô và gia đình của cô.  Nói khác đi, Oóc-pa không phạm lỗi gì cả.  Tuy nhiên Rút thì đi xa hơn cả Lề Luật đòi hỏi.  Cô đã nhìn bà Na-o-mi với lòng cảm thông và thiện cảm, rồi hành động với lòng trung thành.

          Bà Rút cũng không phải là gương mẫu duy nhất.  Bạn hãy nhớ cô Ma-ri-a đã chọn “phần tốt hơn” công việc tất bật của cô Mác-ta (Lu-ca 10:42), hoặc thánh Phao-lô đã đề cao lòng mến như “cách tuyệt vời hơn” và hơn cả những ân huệ thiêng liêng nữa (1 Cô-rin-tô 12:31 – 13:13), hoặc Chúa Giê-su, Đấng tự nguyện hiến mạng sống mình vì chúng ta (Gio-an 15:13).

          Vậy bạn hãy xem những việc bạn định làm hôm nay, bạn sẽ đi đâu và gặp ai. Bạn hãy tìm cách nào để có thể sống luật yêu thương.  Hãy thức tỉnh đón nhận những cơ hội còn vượt trên cả việc chọn lựa không phạm tội.  Khi gặp một người bạn hữu đang bị tổn thương, đừng chỉ tránh nói hành nói xấu;  nhưng hãy giúp họ hòa giải với nhau.  Nếu có người cùng sở làm phiền bạn, đừng chỉ giữ miệng lưỡi;  nhưng hãy làm thêm điều gì ưu ái cho họ.  Mỗi lần bạn hành động trong yêu thương là bạn xây dựng Nước Thiên Chúa đấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cho chúng con thấy phương thức tuyệt vời nhất.  Xin Chúa giúp con tìm cách chu toàn luật yêu thương của Chúa hôm nay”.