Thứ Tư tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 20:1-16

 

Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?  (Mát-thêu 20:6)

 

          “Bạn đã được nhận vào làm việc rồi!”  Những lời này khác nào tiếng nhạc ru bên tai bất cứ ai đang thất nghiệp đi kiếm việc làm.  Lời ấy có nghĩa là tài năng của bạn được đánh giá tốt.  Đó là cơ hội để bạn sản xuất và dĩ nhiên để bạn được ân thưởng về mặt tài chánh!

          Hôm nay Chúa cũng muốn mướn bạn làm việc:  “Cả anh nữa, hãy đi vào vườn nho” (Mát-thêu 20:7).  Bất kể bạn đang ở “giờ” nào trong cuộc đời, Thiên Chúa cũng sai bạn đi vào thế giới để loan truyền tin mừng tình yêu Chúa Giê-su.  Rồi cuối cùng bạn sẽ được ân thưởng gấp trăm lần.

          Dù là với một ông chủ quảng đại như vậy, nhưng thử hỏi bao nhiêu người chúng ta muốn được mướn để làm công cho Ngài?  Người thì hỏi:  “Chúa ơi, không có việc gì khác Chúa cần con làm hay sao?”  Không đâu, mùa gặt quá lớn lao!  Thế giới đang khao khát Chúa Giê-su.  Dân chúng những mong lời kêu xin khốn khổ của họ được nhậm lời.  Họ đang chờ đợi một lý do để hy vọng.

          Mỗi người chúng ta có một đức tin độc đáo, những tương quan riêng biệt và những tài năng đặc biệt để giúp chúng ta trở thành một người thợ không thể thay thế trong kế hoạch cứu độ của Chúa.  Hơn nữa, không phải Chúa chỉ sai chúng ta đi lăng xăng, còn Người ngồi trong văn phòng trên trời nhìn chúng ta.  Nhưng Người cùng bước đi bên chúng ta, sai Thần Khí Người đến vừa để giúp đỡ chúng ta vừa để chuẩn bị tâm hồn những kẻ đón nhận chứng từ chúng ta đem đến.  Cho nên bạn hãy xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt khi bạn chăm sóc cho những nhu cầu đặc biệt trong gia đình, giáo xứ hoặc cộng đồng của bạn.

          Khi bước vào môi trường rao giảng Tin Mừng, bạn hãy biết rằng một trong những nguồn lực của bạn chính là kinh nghiệm cá nhân.  Đó là những lần bạn đặc biệt cảm thấy gần Chúa hoặc khi bạn được Chúa nhận lời cầu xin trong khi bạn tuyệt vọng.  Đó là những lần bạn thấy mình muốn tha thứ cho người khác, hoặc muốn đến với một người rất khác với bạn.  Đừng để những điều này chồng chất trong bạn.  Hãy buông chúng đi!  Hãy nói cho người ta biết Chúa đã thay đổi đời bạn, và cho họ biết Người cũng có thể thay đổi cuộc đời họ nữa.

          Phải, Chúa muốn mướn bạn.  Cho nên hôm nay bạn hãy cố gắng tiến thêm một bước đức tin và xem đức tin dẫn bạn tới đâu.  Dù bạn không thấy được kết quả lập tức, thì chứng từ của bạn cũng gieo hạt giống đức tin để nó mọc lên sau này.  Là một ông chủ quảng đại, Thiên Chúa sẽ ân thưởng cho những nỗ lực của bạn.

 

          “Lạy Chúa, con sẽ nhận việc.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn dắt con đến với những ai đang chờ đợi được nghe nói rằng Chúa yêu thương và đón nhận họ”.