Thứ Ba tuần 21 Thường niên

Lễ thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết

 

Suy niệm Thánh Vịnh 139:1-6

 

Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ.  (Thánh Vịnh 139:1)

 

          Ngoài Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và Chúa Giê-su ra, chỉ có một người nữa được mừng lễ sinh nhật và qua đời, đó là thánh Gio-an Tẩy Giả.  Vị ngôn sứ sau cùng và vĩ đại nhất này đã hoàn tất bao điều bằng cách dọn đường Chúa đến, rồi ngài còn kết thúc những ngày tù tội trong ngục của vua Hê-rốt và đợi chờ bị hành quyết.  Chúng ta thử tưởng tượng thánh Gio-an đã nói gì với Chúa khi ngài ngồi một mình trong bóng tối ngục thất.

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về những ân sủng Chúa ban.  Không những Chúa đã gọi con làm kẻ tiền hô cho Đấng Mê-si-a của Chúa, mà Chúa con đưa con vào mối liên hệ gia đình của Ngài.  Con lo lắng khi cái chết đe dọa rình rập quanh con, nhưng con luôn tín thác rằng Chúa sẽ không bỏ rơi con.

          “Lạy Chúa, bà Ê-li-sa-bét mẹ con đã bảo là con nhảy mừng trong bụng mẹ khi Đức Ma-ri-a đến thăm mẹ.  Mẹ bảo rằng Chúa Thánh Thần đã xuống đầy tràn trên mẹ và con, đem theo niềm vui, vì chúng con đang ở trước sự hiện diện của Con Chúa.  Con cám ơn Chúa đã ban cho con ơn nhận biết Ngài, mặc dù cả hai chúng con đều không nhìn thấy nhau.  Xin Chúa giúp con giữ lấy những kỷ niệm ấy, thậm chí cho tới ngày cuối cùng đời con.

          “Lạy Chúa, Chúa biết con ngạc nhiên biết chừng nào khi Chúa Giê-su đến xin con làm phép rửa.  Sự hiểu biết loài người của con không sao nhận ra ý nghĩa của việc ấy được;  tại sao Ngài là Đấng cứu chuộc Ít-ra-en lại cần chịu phép rửa sám hối?  Nhưng rồi con đã nghe tiếng Chúa phán từ trời cao, và con đã thấy Thánh Thần Chúa đậu trên Ngài dưới hình chim bồ câu, thế là con bắt đầu hiểu được.  Chúa đã tỏ cho con thấy không những Ngài là Đấng Mê-si-a, mà còn là Chiên Thiên Chúa sẽ gánh lấy tội lỗi chúng con.  Một lần nữa Thánh Thần Chúa lại đầy tràn trên con cùng với niềm vui khi Ngài mở mắt con để con nhận ra kế hoạch diệu kỳ của Chúa.

          “Bây giờ ngồi đây suy tư về những gì sẽ xảy ra cho con, con xin Chúa lại sai Thần Khí Chúa đến với con.  Xin ban cho con được can đảm, tín thác và đức tin con cần đến, để đối diện với bất cứ điều gì của tương lai con.  Lạy Chúa, xin giúp con luôn trung thành với Chúa đến cùng”.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng cho con như Chúa đã soi sáng cho thánh Gio-an Tẩy Giả.  Xin Chúa giúp con nhận ra Chúa Giê-su hôm nay và cho con được tràn đầy lòng tín thác vào kế hoạch của Chúa”.