Thứ Bảy tuần 21 Thường niên

Suy niệm 1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:9-11

 

Tôi khuyên nhủ anh em hãy tiến tới nhiều hơn nữa.  (1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:10)

 

          Một người thợ đang xây dựng ngôi nhà thờ chính tòa có thể làm đi làm lại đơn thuần một công việc mà thôi.  Lập đi lập lại công việc xếp hòn đá này lên trên hòn đá khác, hoặc đổ vữa đầy chiếc xe đẩy ba bánh, tất cả đều có thể là công việc nhàm chán.  Điều ấy dễ làm người thợ đánh mất tầm quan trọng công việc của họ cho đến khi họ dừng lại để ngắm nhìn công trình đang hình thành.  Cũng vậy, chúng ta dễ quên rằng mỗi hành động nhỏ bé của chúng ta đều quan trọng đối với Chúa.  Mỗi việc đều đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch tạo dựng vĩ đại và tinh vi của Người.

          Đó chính là sứ điệp của thánh Phao-lô trong bài đọc 1, khi ngài khuyên nhủ tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca phải “tiến tới nhiều hơn nữa” (1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:10).  Dường như ngài muốn nói rằng:  “Bạn hãy nhìn vào công trình tổng thể để nhận ra những gì bạn đã làm.  Hãy nhìn công trình còn lại cần phải làm và hãy để cái nhìn ấy giúp bạn phấn khởi mà tiếp tục”.  Rồi ngài cho bạn mấy đề nghị thực tế, kể luôn mệnh lệnh hãy dùng chính bàn tay mình mà làm việc.

          Vậy đôi tay chúng ta làm được công việc gì cho nước Chúa?  Chúng ta chẳng xây dựng nước Chúa bằng cầu nguyện và những hy sinh thiêng liêng sao?

          Phải, một phần thôi.  Nhờ làm việc, chúng ta cùng với Chúa xây dựng một xã hội công bằng và bình an trên mặt đất này.  Như sách Giáo lý dạy, “con người tham gia vào công cuộc tạo dựng” nhờ lao động (GLCG, 2460).  Có một phẩm giá lớn lao, thậm chí ngay trong công việc nhỏ mọn nhất của chúng ta:  chúng ta trở thành những người đồng sáng tạo với Thiên Chúa.  Có ai biết rằng lao động lại có thể mang tính cách vũ trụ bao la như thế?

          Tuy nhiên đôi khi công việc hằng ngày của chúng ta lại chẳng thấy gây ấn tượng chút nào.  Đúng vậy, nhiều lần nó còn tạo áp lực cho chúng ta nữa.  Chính lúc đó, chúng ta cần nhớ rằng Chúa Giê-su đang ở với chúng ta.  Người lấy bánh ăn hằng ngày mà làm thành Mình Người.  Người lấy rượu uống thường ngày là “sản phẩm từ cây nho và công lao của con người” để biến nó thành Máu cứu độ của Người.  Chắc chắn Người cũng có thể lấy công việc hằng ngày của chúng ta mà biến đổi!  Trong tay Người, một rổ quần áo đem giặt có thể là phương tiện nói lên tình yêu gia đình.  Trong tay Người, việc làm hằng ngày của chúng ta trở thành cách thức được Chúa ấn định để giúp chúng ta trau dồi tài năng và phát huy tâm hồn một người phục vụ.

          Tiến tới trong đức tin của bạn không nhất thiết là phải làm thêm những việc thiêng liêng.  Nhưng nó có nghĩa là hãy làm những gì bạn đang làm, tuy nhỏ nhặt nhưng với tình yêu của Chúa Ki-tô.

 

          “Lạy Cha, con xin dâng Cha ngày giờ của con.  Xin cho công việc con làm hôm nay đem lại vinh hiển cho Cha!”