Thứ Năm tuần 21 Thường niên

Suy niệm 1 Thê-xa-lô-ni-ca 3:7-13

 

Chúng tôi sống được đến giờ này là nhờ anh em đứng vững trong Chúa.  (1 Thê-xa-lô-ni-ca 3:8)

 

          Trong bài đọc 1 hôm nay, thánh Phao-lô cám ơn các       tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca vì họ trung thành.  Ngài đã trải qua bao khó khăn kể từ ngày rời xa họ:  ngài đã bị tố cáo gian, bị đánh đập và bị nhốt vào tù.  Đang khi mong được thả ra và trở về với các giáo hữu, ngài được an ủi nhờ lòng tin của họ và lời họ cầu nguyện cho ngài.  Mặc dù cuộc sống ngài chỉ thắp lên ngọn lửa đức tin của họ vào Chúa Ki-tô thôi, thì đổi lại đức tin của họ đã giúp nâng đỡ ngài thật nhiều.

          Trong đời sống hằng ngày của chúng ta, đức tin có thể là nội tâm, riêng tư và giấu ẩn, cho nên chúng ta không dễ dàng nhận thấy hiệu quả của nó đối với thế giới chung quanh.  Có thể chúng ta không thấy tận mắt hoặc không nhận được những bức thư từ những người vui mừng khi thấy chúng ta trung thành với Chúa như thánh Phao-lô đã nhận được, nhưng quả thực đức tin chúng ta đang ảnh hưởng trên người khác.  Bạn hãy xét về sự hiện diện của bạn trong Thánh lễ.  Có thể bạn thấy mình chỉ là một người giữa đám đông thôi, nhưng thực sự bạn đang giúp cho anh chị em nâng tâm hồn lên.

          Đức Giáo Hoàng Biển-đức XVI có lần đã nói:  “Việc canh tân Giáo Hội cũng được thực hiện qua chứng từ do đời sống của các tín hữu”.  “Chứng từ” mà Đức Giáo Hoàng Biển-đức nói đến ở đây không nhất thiết phải là việc chúng ta công khai đi rao giảng Tin Mừng.  Bạn là một chứng từ bằng chính con người bạn.  Bạn hãy suy nghĩ điều này:  nhờ Chúa Thánh Thần dẫn dắt và Chúa Ki-tô ở trong bạn, có lẽ bạn đã chiếu tỏa chân lý qua lối sống hiện thời của bạn.  Đường lối bạn đi, ánh sáng của bạn và đức tin của bạn đang cổ võ và nâng đỡ những người chung quanh, giống hệt như các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca đã làm cho thánh Phao-lô vậy.

          Hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ suy nghĩ về hiệu quả chứng từ đức tin của bạn đối với thế giới chung quanh.  Hãy nghĩ về những cách thức đức tin của bạn ảnh hưởng đến những người chung quanh.  Hãy xin Chúa mở mắt bạn để bạn thấy chứng từ của bạn đến với người khác cách nào.  Nhất là hãy nhận ra rằng bạn đang thực sự giữ một vai trò sống động trong việc canh tân Giáo Hội.  Hãy vui mừng vì thế và hãy tiếp tục đổi mới Giáo Hội bằng cách bạn là ai trong Chúa Ki-tô và sống ở nơi Người đang đặt bạn.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về đức tin Chúa đã ban cho con.  Xin giúp con tiếp tục sống làm sao giúp đổi mới Giáo Hội Chúa”.