Thứ Sáu tuần 21 Thường niên

Suy niệm 1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:1-8

 

Thiên Chúa ban cho anh em Thánh Thần của Người.  (1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:8)

 

          Đối với nhiều người chúng ta, Chúa Thánh Thần là Ngôi khó hiểu nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa.  Chắc chắn chúng ta không thể thấu hiểu Chúa Cha và Chúa Con, nhưng dường như khó hiểu nhất là Chúa Thánh Thần.  Tại sao vậy?

          Phải, một đàng Chúa Cha và Chúa Con có những danh hiệu giúp chúng ta dễ dàng liên hệ với các Ngài.  Còn “Chúa Thánh Thần” xem như mầu nhiệm hơn!  Lại nữa, Giáo Hội dạy rằng Thánh Thần là Ngôi thứ ba trong Ba Ngôi Thiên Chúa.  Như thế thật có lý khi Thánh Thần liên hệ với chúng ta một cách riêng tư.

          Trước hết Chúa Thánh Thần dạy dỗ chúng ta.  Người dạy chúng ta cầu nguyện và giúp chúng ta ghi nhớ những điều Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta.  Người lấy những gì thuộc về Chúa Giê-su để cho chúng ta biết.  Như một người dìu dắt nhiệt thành, Người đi bên cạnh chúng ta và hướng dẫn chúng ta sống.

          Thánh Thần cũng giúp đỡ chúng ta trong những yếu đuối của chúng ta.  Như một người bạn tốt, Người cầu nguyện cho chúng ta;  thậm chí Người con cầu nguyện với chúng ta nữa.  Người giúp chúng ta hiểu chân lý của Kinh Thánh và ban ơn giúp chúng ta sống chân lý ấy, nhất là khi chúng ta cảm thấy yếu đuối hoặc bất xứng.

          Sau hết, Thánh Thần yêu thương chúng ta.  Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Thiên Chúa là tình yêu, và chính Thánh Thần là Đấng giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu này trong tâm hồn chúng ta.  Người an ủi chúng ta bằng cách nhắc nhở cho chúng ta biết chúng ta là con cái Thiên Chúa và Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi nhận chúng ta làm dưỡng tử trong gia đình Người.  Thánh Thần cho chúng ta được tràn đầy tình yêu, để chúng ta mang lại hoa trái nhờ yêu thương tha nhân.

          Phải, Chúa Thánh Thần là một Ngôi vị bí nhiệm.  Người sẽ luôn khiến tâm trí chúng ta ngỡ ngàng.  Nhưng Người không ở xa chúng ta.  Người đang sống trong chúng ta.  Thiên Chúa vô biên đã đến sống trong một ngôi nhà bé nhỏ!  Người luôn ở với bạn.  Người luôn sẵn sàng đổ xuống trên ban tình yêu và ơn khôn ngoan của Người.  Cũng như Chúa Cha và Chúa Con, Chúa Thánh Thần luôn vui sướng dành thì giờ ở với bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến.  Xin Chúa dạy con, giúp đỡ con và cho con được đầy tràn tình yêu Chúa”.