Thứ Tư tuần 21 Thường niên

Suy niệm 1 Thê-xa-lô-ni-ca 2:9-13

 

Phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa.  (1 Thê-xa-lô-ni-ca 2:13)

 

          Chúng ta hãy đối mặt với điều này:  tất cả chúng ta đều có những ngày vui lẫn những ngày buồn.  Đôi khi chúng ta được tràn đầy niềm vui và cảm tạ, rồi có  những lúc chúng ta không được như vậy.  Có những ngày chúng ta thiếu vắng niềm vui, rồi khó khăn không chỉ một ngày, mà cả tháng hay cả năm.  Trong những lần thử thách lớn lao hơn, thực khó để chúng ta tạ ơn, nhưng lại giúp nhắc nhớ chúng ta về những lần chúng ta rất biết ơn. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca, thánh Phao-lô bày tỏ lòng tạ ơn vì họ trung thành với Chúa Ki-tô, dù họ đang giữa cơn thử thách đức tin.  Tuy nhiên tâm tình tạ ơn này không chỉ dừng lại ở tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca đâu.  Nếu như thánh Phao-lô nói với bạn hôm nay, ngài cũng sẽ tạ ơn Chúa về bạn.

          Ngài sẽ nói với bạn rằng bạn đang làm thật tốt, rằng ngài rất hãnh diện về cách bạn đang theo Chúa.  Người sẽ khích lệ bạn đến với gia đình bạn, sẽ hoan hô bạn vì bạn đang dạy dỗ con cái biết Chúa.  Người sẽ rất hài lòng về cách bạn chia sẻ đức tin với người khác, dù là qua những cách nhỏ bé.

          Ngài không phải là người duy nhất cảm tạ Chúa về bạn đâu.  Mọi tín hữu đã đi trước bạn cũng rất biết ơn Chúa vì bạn đang thực hành Tin Mừng.  Các thánh nam nữ và các thánh tử đạo đang nhìn thấy kết quả hy sinh của mình trong đức tin của bạn.  Các ngài rất vui mừng vì bạn đang theo Chúa Giê-su.

          Còn nữa!  Vợ hoặc chồng bạn và gia đình bạn, những người chung quanh bạn đang cùng tham dự Thánh lễ, linh mục và giáo dân, tất cả đều tạ ơn Chúa vì bạn kiên vững.  Có thể họ không nói lên, nhưng khi họ hiện diện ở đó thì bạn đã là một sự nâng đỡ cho họ rồi.  Cứ nhìn bạn cố gắng hết sức mình đã là một sự khích lệ cho họ.

          Bạn hãy dành riêng hôm nay để nhận ra rằng biết bao người cảm tạ Chúa vì bạn.  Nghĩ như thế không phải để bạn kiêu hãnh, nhưng sẽ giúp bạn biết là bạn quan trọng trong Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.  Bạn thật quý giá đối với Chúa và Giáo Hội.  Bạn thật cần thiết cho anh chị em tín hữu chung quanh.  Khi bạn theo Chúa, dù là bằng những bước nhỏ, thì cuộc sống bạn cũng ảnh hưởng đến cuộc sống người khác.  Cho nên bạn cứ tiếp tục nhé!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về mọi người đã đi trước con và mọi người chung quanh con.  Con cảm tạ Chúa về sự nâng đỡ và cầu nguyện của họ”.