Chúa Nhật tuần 22 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 16:21-27

 

Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa  (Mát-thêu 16:23)

 

          Tội nghiệp Phê-rô!  Ông vừa mới tuyên xưng Chúa Giê-su là “Đấng Mê-si-a, Con Thiên Chúa hằng sống”, và Chúa Giê-su cũng chúc mừng ông vì ông nhận được mặc khải này (Mát-thêu 16:16).  Chắc chắn Phê-rô sung sướng lắm.  Nhưng ít phút sau đó, Chúa Giê-su lại nặng lời quở trách ông vì ông cố can ngăn Người đừng chấp nhận thập giá.  Người nói:  “Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy!  Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (16:23).  Bạn có tưởng tượng được Phê-rô thất vọng đến chừng nào không?

          Điều gì đã khiến Chúa Giê-su đổi giọng nhanh như thế?  Trong cả hai trường hợp, ông Phê-rô đều có ý tốt.  Cả hai trường hợp, ông đều cố gắng làm điều tốt.  Vậy mà điều gì đã xảy ra?

          Câu chuyện này dạy chúng ta rằng tâm trí chúng ta có thể lúc này chịu ảnh hưởng của Chúa, nhưng lúc khác chịu ảnh hưởng của ma quỷ, nên chúng ta khó mà phân biệt được.  Câu chuyện dạy chúng ta cần phải học lối lý luận trong đức tin, hoặc phải suy nghĩ “như Thiên Chúa suy nghĩ”, nếu chúng ta muốn thấy đời sống thiêng liêng được phát triển (Mát-thêu 16:23).

          Ông Phê-rô chắc đã suy nghĩ về hai biến cố ấy.  Ông tự hỏi “Tại sao Chúa khen tôi đó rồi lại quở trách tôi đó?”  Thế nào ông cũng phải xin Chúa Giê-su giúp đỡ ông.  Qua thời gian, ông càng học hỏi được nhiều hơn về lối suy nghĩ của Thiên Chúa.  Qua thời gian, ông đã hiểu được tâm trí của Thiên Chúa và sống cuộc sống phản ảnh kế hoạch của Thiên Chúa.  Đâu còn cách nào khác hơn để giúp ông trở nên một trong số những phần tử khôn ngoan nhất và nhiệt thành nhất của Giáo Hội sơ khai?

          Đây là cách tốt giúp bạn trau dồi khả năng suy luận trong đức tin.  Mỗi ngày bạn hãy dùng một tình huống và hỏi Chúa:  “Lạy Chúa Giê-su, trường hợp này Chúa sẽ làm gì?” Lời nguyện đơn sơ này có thể mở ra cánh cửa để đón nhận ơn Chúa và làm thay đổi lối suy nghĩ của bạn.  Kinh Thánh hứa rằng bạn có thể “cải biến con người bạn bằng cách đổi mới tâm thần” (Rô-ma 12:2).  Với thời gian, nhờ kiên trì và tập luyện, bạn có thể phân định được trong mọi tình huống “cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (12:2).

 

          Lạy Chúa, xin Chúa soi sáng tâm trí con.  Xin dạy con biết suy nghĩ như Chúa”.