Thứ Ba tuần 22 Thường niên

Suy niệm 1 Thê-xa-lô-ni-ca 5:1-6, 9-11

 

Tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày.  (1 Thê-xa-lô-ni-ca 5:5)

 

          Con cái của ban ngày!  Thật kỳ diệu biết bao khi chúng ta được cứu thoát khỏi bóng đêm tội lỗi và giờ đây được vui hưởng ánh sáng Chúa Ki-tô!  Nhưng thánh tông đồ Phao-lô lại đi xa hơn cả những cảm nghĩ tốt đẹp ấy và lập tức bảo chúng ta hãy chú ý tới ý nghĩa của việc sống trong ánh sáng.  Ngay câu tiếp theo, ngài bào chúng ta “vậy chúng ta hãy tỉnh thức và sống tiết độ” (5:6).

          Có rất nhiều cách tỉnh thức, nhưng chúng ta hãy chú ý đến cách được thánh Phao-lô nói đến ở cuối đoạn thư hôm nay, đó là hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau.  Vì chúng ta là “con cái của ban ngày”, nên tất cả chúng ta đều đủ tư cách mỗi người một vẻ để đem ánh sáng ban ngày đến với những người chung quanh (1 Thê-xa-lô-ni-ca 5:5).  Trong một thế giới càng ngày càng mệt mỏi, những con người tích cực và biết xây dựng cho nhau thật vô cùng cần thiết!

          Thánh Phao-lô nói:  “Hãy xây dựng cho nhau” (5:11).  Cho nên bạn hãy bạn hãy ca ngợi những điều tốt mà bạn nhận thấy Chúa làm trong cuộc đời người khác.  Bạn hãy tích cực, nâng đỡ và biết nhìn nhận giá trị.  Bạn hãy quyết tâm giúp cho một người đang ưu phiền được vững mạnh, khích lệ ai nhút nhát và giúp một người đang cảm thấy mình yếu đuối được mạnh mẽ.

          Khi bạn thấy nơi người khác điều hoàn toàn là lỗi lầm của họ, hãy xin Chúa giúp bạn biết nhìn bằng đôi mắt cảm thông của Chúa.  Hãy cố gắng yêu thương người ấy như Chúa yêu thương họ.  Bạn hãy nhớ, Chúa luôn hành động trong cuộc sống mỗi người, ngay cả khi bạn không nhận ra điều ấy.  Nếu không có gì khác, hãy tìm cách chia sẻ với họ cảm nghiệm của bạn về Chúa;  việc ấy có thể giúp họ nhận ra bàn tay Chúa trong đời họ, cũng như giúp cho bạn có lòng nhạy cảm hơn.

          Trong khi xây dựng cho nhau như thế, bạn đừng giới hạn mình chỉ trong những gì là “thánh thiện” thôi.  Khen ngợi người khác trên một bình diện tự nhiên, về vóc dáng của họ, tài năng của họ, hành vi nhân ái của họ, tất cả đều có thể giúp họ phấn khởi.  Việc ấy cũng có thể mở thêm cánh cửa cho những cuộc chuyện trò thân mật hơn.  Dần dần bạn sẽ có được nhiều cơ hội hơn để nói về sự sống và lòng nhân lành của Thiên Chúa, rồi bạn sẽ thấy người ta dễ dàng đón nhận người khác hơn.

          Thiên Chúa đã làm cho bạn thành con cái ánh sáng.  Vậy hôm nay bạn hãy để cho sự sáng ấy chiếu tỏa!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con những lời quả quyết để con dùng mà khích lệ những người thân yêu của con.  Xin Chúa cho con biết làm thế nào đem ánh sáng Chúa vào thế giới đầy bóng tối này”.