Thứ Bảy tuần 22 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 1:21-23

 

Xưa kia anh em là những người xa lạ.  (Cô-lô-xê 1:21)

 

          Có khi nào bạn nhìn những con chim cánh cụt cố gắng để giữ được độ ấm áp không?  Chúng sẽ đứng sát lại với nhau và bắt đầu lần lượt đổi chỗ từ từ, để những con đứng bên ngoài không phải chịu lạnh quá lâu.  Thế là con nào cũng lần lượt được di chuyển vào giữa để những con khác sưởi ấm nó trước khi nó lại phải ra phía ngoài.

          Giờ đây, dĩ nhiên thánh Phao-lô không nói về những con chim cánh cụt trong bài đọc 1, nhưng hình ảnh chim cánh cụt giúp chúng ta hiểu được ngài muốn nói gì khi bảo rằng xưa kia chúng ta là “những người xa lạ” đối với Thiên Chúa và giờ đây “được hòa giải” với Người trong Chúa Ki-tô (Cô-lô-xê 1:21, 22).  Ngài nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta xưa kia là người ngoài, xa cách Thiên Chúa, nhưng Chúa Giê-su đã thay đổi điều ấy.  Chúa Giê-su đã trở nên kẻ bên ngoài để có thể lôi kéo chúng ta vào trong, hầu được sưởi ấm nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa.  Hoặc như thánh Phao-lô nói ở nơi khác, Chúa Giê-su “vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2 Cô-rin-tô 8:9).

          Trong những năm thi hành sứ vụ, Chúa Giê-su đã đi ra ngoài lề xã hội để nói cho những người bên ngoài biết họ có một chỗ trong trái tim Thiên Chúa.  Người chủ ý đi tìm những kẻ bị bỏ rơi trong cái lạnh, bất kẻ họ là những người nghèo khổ hay họ là dân ngoại, hoặc họ là những kẻ tội lỗi công khai bị miệt thị.  Đúng vậy, bản thân Người đã trở thành kẻ sống bên lề xã hội.  Người lớn lên trong gia đình nghèo.  Người ăn uống với những kẻ tội lỗi.  Người đón tiếp người dân ngoại và những kẻ không tin.  Họ đều là những phần tử thuộc dân “được tuyển chọn” của Người, nên họ cảm thấy được gần gũi Người là điều đáng quý mà rất ít các nhà lãnh đạo Ít-ra-en cảm nhận được.

          Vậy bất cứ lúc nào bạn cảm thấy mình là người vòng ngoài, hãy nhớ đến Chúa Giê-su, người bên lề cùng cực nhất.  Chúa ở với bạn.  Chúa ôm ấp bạn, dẫn bạn đến tình yêu ấm áp của Cha trên trời.

          Hãy nhớ đến những con chim cánh cụt!  Chúa Giê-su tự đặt mình ra vòng ngoài để đem bạn khỏi cái lạnh mà vào vòng trong.  Giờ đây Người sai bạn ra bên ngoài để đón tiếp người khác vào bên trong.  Rồi đến lượt những người khác này sẽ đi ra để tìm thêm những người khác nữa mà đem vào vòng trong.  Cứ thế cứ thế, cho đến khi sự ấm áp của tình yêu Thiên Chúa lan tới hết mọi người trên thế giới.  Thực là điều tốt vì trong trái tim Thiên Chúa có chỗ cho hết mọi người.  Mong không còn ai là người xa lạ nữa!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã trở thành người vòng ngoài để con được thuộc về Chúa.  Xin giúp con đem thêm nhiều người khác vào trong trái tim Chúa”.