Chúa Nhật tuần 23 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 33:7-9

 

Ta đã đặt ngươi làm người canh gác.  (Ê-dê-ki-en 33:7)

 

          Giống như Thiên Chúa đã đặt Ê-dê-ki-en làm người canh gác “nhà Ít-ra-en”, Người cũng đặt những bậc cha mẹ để canh gác “nhà” của họ, tức gia đình họ (Ê-dê-ki-en 33:7).  Như một ngôn sứ, vai trò của họ là lắng nghe Chúa, khích lệ con cái, cảnh giác chúng đừng phạm tội và giúp chúng sống sao cho đẹp lòng Chúa.  Ơn gọi này không chỉ dành riêng cho bậc cha mẹ mà thôi.  Nhưng Chúa muốn tất cả chúng ta hãy trông coi cho nhau nữa.

          Làm một người canh gác xem ra cũng vất vả lắm.  Từ “canh gác” có nghĩa là trông chừng và bảo vệ.  Nhất là trong trường hợp của các cha mẹ, Thiên Chúa đã trao phó trong tay họ sự an toàn thể xác cũng như hạnh phúc vĩnh cửu của con cái họ.  Vậy làm sao chúng ta có thể sống đúng với những mong đợi ấy?

          Trước hết là nhờ lời cầu nguyện.  Cha mẹ biết rằng họ không thể kiểm soát được mọi phương diện trong cuộc sống con cái họ.  Ảnh hưởng của họ có giới hạn, nhất là khi con cái trưởng thành và tự lập.  Nhưng đối với việc cầu nguyện thì không có giới hạn nào cả!

          Cầu nguyện cho gia đình bạn không phải là chuyện phí thời giờ.  Bạn có thể có thật nhiều điều để cầu nguyện cho anh chị em và con cháu bạn.  Rồi bạn còn đặc biệt cầu nguyện cho từng người trong họ với một ý nguyện đặc biệt.  Cho nên bạn hãy dâng một lời nguyện cho mọi người:  “Lạy Chúa, xin che chở và dẫn dắt gia đình con.  Xin Chúa chúc lành cho họ và bảo vệ họ khỏi ma quỷ.  Xin Chúa cho họ được tràn đầy bình an và tình yêu của Chúa”.

          Những lời cầu nguyện của một người “canh gác” mạnh mẽ thế nào?  Bạn cứ hỏi Chúa Giê-su thì biết.  Trong đêm trước khi chịu chết, Người đã cầu nguyện xin được mạnh mẽ để vác thập giá.  Người đã cầu xin cho các môn đệ được che chở.  Người đã cầu nguyện cho tất cả chúng ta (Gio-an 17:1-26).  Hai ngàn năm sau, lời cầu nguyện của Người vẫn còn được nhậm lời.

          Cho nên bạn hãy noi gương Chúa Giê-su, Đấng canh gác Giáo Hội Người.  Bạn hãy phó thác gia đình bạn cho Cha trên trời chăm sóc.  Chúa không bao giờ để bạn phải thất vọng đâu.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con canh gác gia đình con.  Con tin vào sự che chở của Chúa”.