Thứ Ba tuần 23 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 2:6-15

 

Như anh em đã nhận Đức Ki-tô Giê-su làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người.  Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô Giê-su.  (Cô-lô-xê 2:7, 7)

 

          Trong bài đọc 1 hôm nay, thánh Phao-oô khuyến khích chúng ta hãy bén rễ sâu nơi Chúa Giê-su trong bất cứ hoàn cảnh nào.  Nhưng việc ấy nói thì dễ hơn làm.  Sau đây là câu chuyện của một độc giả kể lại về bà và gia đình đã tìm cách thực hiện việc bén rễ này trong khi người em phải đối mặt với bệnh ung thư.

          “Chúng tôi đứng đó, chỉ vài giờ đồng hồ sau cuộc giải phẫu.  Em tôi và tôi nhìn nhau khi bác sĩ rời phòng đợi.  Chúng tôi phải nói sao đây với Ái Liên em chúng tôi rằng cuộc giải phẫu lâu giờ của nó đã cho thấy không phải nó chỉ mắc một thứ ung thư, mà là hai?  Ái Liên vừa phải làm trị liệu phóng xạ lẫn trị liệu hóa học.  Là một đứa rất ham chạy xe đạp, hoạt động và nhiệt tâm, nó không khi nào ngờ xảy ra điều này.  Chúng tôi phải làm sao cho nó biết đây?  Chúng tôi cầu nguyện, rồi lấy can đảm bước vào phòng hồi lực.

          “Vừa tỉnh dậy là Ái Liên muốn được biết đầy đủ mọi thông tin.  Thế là chúng tôi run run đành phải cho nó biết.  Rõ ràng em chúng tôi bị giao động, nhưng nó quyết tâm tín thác nơi Chúa.  Tôi an ủi nó và chính mình nữa, tôi nói:  ‘Chúng mình tin vào phép lạ và chúng mình sẽ cầu xin Chúa làm một phép lạ’.

          “Những ngày sau đó là khó chịu và đau đớn khi em bắt đầu cuộc trị liệu.  Hiện trạng mới này đòi em phải bước đi bên cạnh Chúa Giê-su và ‘bén rễ sâu’ trong Chúa.  Chị em chúng tôi cũng phải làm giống như vậy:  cùng bước đi với em, nhưng nương tựa vào Chúa.  Những ngày tiếp theo, chúng tôi đã thấy Chúa Giê-su bước vào bóng đêm, sự sợ hãi và mất tự chủ mà em tôi đã cảm nhận, và Chúa đã an ủi em.

          “Dĩ nhiên chúng tôi chứng kiến có những lúc em sợ hãi.  Nhưng Chúa Giê-su lại hiện diện với em qua những cách cụ thể.  Người hiện diện qua những y tá đầy khả năng chăm sóc.  Người hiện diện qua những người đến thăm và cầu nguyện với em.  Người hiện diện qua vị linh mục tuyên úy bệnh viện đem Mình Thánh Chúa đến cho em.  Rồi Người hiện diện trong chính việc rước lễ.  Đón nhận Chúa Giê-su Thánh Thể đã đem lại sức mạnh và can đảm cho em và cả chúng tôi nữa.  Chúa ở cùng chúng tôi.

          “Ái Liên tiếp tục chống chọi với bệnh ung thư, rồi mỗi ngày em thấy khá hơn.  Sự hiện diện của Chúa vẫn chiếu tỏa trong bóng tối của bệnh tật.  Cả lúc chúng tôi đang phải phấn đấu, lo lắng, hoặc sợ hãi, gia đình chúng tôi vẫn thấy được Chúa Giê-su đã tiếp tục giữ cho Ái Liên và chúng tôi được bén rễ sâu nơi Chúa.  Ngay bây giờ Chúa vẫn không ngừng thực hiện điều ấy”.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp cho rễ đức tin của con bén sâu nơi Chúa.  Xin giúp con nương tựa vào Chúa cả trong những lúc con không chắc chắn”.