Thứ Bảy tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:43-49

 

Xem quả thì biết cây.  (Lu-ca 6:44)

 

          “Hãy nói cho tôi biết bạn bè của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào”.  Câu châm ngôn này chứa đựng rất nhiều chân lý Phúc Âm.  Đúng vậy, bài đọc hôm nay về cây ăn trái nói với chúng ta điều tương tự.  Bạn đâm rễ thế nào và ở đâu sẽ cho thấy đường lối bạn lớn lên thế nào và xác định thứ loại cùng phẩm chất của hoa quả bạn mang lại.  Chúng ta có được rất nhiều sự nâng đỡ và nuôi dưỡng từ bạn hữu và những người chúng ta giao du, nên điều ấy sẽ phản ánh ảnh hưởng của họ trên chúng ta.  Nơi bạn quyết định tìm đến để được giúp đỡ sẽ nói lên lối sống của bạn.

          Chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc này vào đời sống gia đình.  Hơn ai hết, cha mẹ là nguồn ảnh hưởng quan trọng nhất cho sự phát triển của con cái.  Căn nhà họ xây dựng chính là “đất” để con cái họ đâm rễ, thứ đất sẽ có ảnh hưởng lớn lao nhất cho loại hoa trái chúng sẽ mang.

          Như vậy thật là hợp lý nếu cha mẹ là những người đâm rễ sâu trong Chúa Ki-tô thì họ sẽ mang lại hoa trái là con cái, những đứa con nên người và biết mở lòng đón nhận Chúa.  Cho nên câu hỏi sẽ là “Tôi là loại đất nào để con cái tôi đâm rễ?”

          Câu trả lời không nhất thiết phải lớn lao.  Đôi khi những điều nhỏ nhặt nhất lại gây ảnh hưởng lớn nhất.  Vậy bạn hãy để con cái nhìn thấy bạn cầu nguyện.  Nếu có dịp hãy nói với chúng về mối tương quan của bạn với Chúa.  Qua những hành động của bạn, bạn hãy cho chúng thấy sự tha thứ là đường dẫn tới sự thánh thiện và bình an trong cuộc sống hằng ngày.  Thậm chí một điều nhỏ nhặt như nói “Mẹ tha thứ cho con” thay vì nói “Không sao” cũng có thể có ảnh hưởng lớn.

          Bạn hãy nhớ, mục đích là con cái bạn được an toàn và dưỡng nuôi trong Chúa.  Điều ấy có được nếu bạn cung cấp cho chúng một môi trường tốt.  Khi thế giới của chúng vượt phạm vi gia đình, con cái bạn sẽ đi tìm những nguồn suối tiếp tục nuôi dưỡng sự phát triển mà bạn đã bắt đầu giúp chúng.  Có thể chúng sẽ thử một vài đường lối khác, nhưng chúng sẽ luôn biết được những gì thực sự có thể đem lại sự an toàn và bình an mà chúng mong đợi.  Bạn cứ vững tin, những nỗ lực đào tạo và rao giảng Tin Mừng cho con cái bạn sẽ theo chúng tới bất cứ nơi nào chúng đến.

 

          “Lạy Cha, con không luôn biết được đâu là đường lối tốt nhất để có Cha hiện diện trong gia đình chúng con.  Con tin Cha sẽ chỉ cho con thấy đường lối ấy”.